BlackBerry Bold 9650 - Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek

background image

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek

Aby organizować elementy w aplikacji kontaktów, zadań lub MemoPad, można tworzyć kategorie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kontakty, Zadania lub MemoPad.
2. Naciśnij klawisz

> Filtr.

3. Naciśnij klawisz

> Nowy.

4. Wpisz nazwę kategorii.
5. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Aby usunąć kategorię, zaznacz wybraną pozycję. Naciśnij klawisz

> Usuń.