BlackBerry Bold 9650 - Ukrywanie wykonanych zadań

background image

Ukrywanie wykonanych zadań

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania.
2. Naciśnij klawisz

> Ukryj ukończone.