BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów

background image

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem
elementów

Można wyłączyć wyświetlanie monitu, który pojawia się przed usunięciem wiadomości, dzienników połączeń,
kontaktów, wpisów kalendarza, zadań, notatek i haseł.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę aplikacji, która wyświetla monity przed usunięciem elementów.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W razie potrzeby kliknij opcję Opcje ogólne.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź usunięcie.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

201