BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie zadań w kalendarzu

background image

Wyświetlanie zadań w kalendarzu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3. Zaznacz pole wyboru Pokaż zadania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.