BlackBerry Bold 9650 - Zmiana stanu zadania

background image

Zmiana stanu zadania

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania.
2. Zaznacz zadanie.
3. Naciśnij klawisz

.

• Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij opcję Oznacz jako zakończone.

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

197

background image

• Aby oznaczyć zadanie jako odroczone, w toku lub oczekujące, kliknij opcję Otwarte. Zmień opcję w polu

Stan. Naciśnij klawisz

> Zapisz.