BlackBerry Bold 9650 - Podstawowe informacje o zarządzaniu połączeniami

background image

Podstawowe informacje o zarządzaniu połączeniami

Sprawdzanie, z którymi sieciami bezprzewodowymi łączy się
urządzenie

W urządzeniu można sprawdzić, z jakimi sieciami bezprzewodowymi może się ono łączyć. Można także odwiedzić
stronę

www.blackberry.com/go/devices

, by zapoznać się ze specyfikacjami funkcji danego modelu. Obecność sieci

na liście nie oznacza, że urządzenie jest z nimi połączone, a jedynie, że ma taką możliwość.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Informacje o wersjach urządzenia. Sieci, z którymi może się łączyć urządzenie, są

wymienione w nawiasach po nazwie urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sieci bezprzewodowych, z którymi łączy się urządzenie BlackBerry®,
zapoznaj się z broszurą „Dane techniczne i bezpieczeństwo wyrobu” urządzenia.

Wskaźniki zasięgu sieci bezprzewodowej

Wskaźniki w prawym górnym rogu ekranu głównego przedstawiają poziom zasięgu sieci bezprzewodowej dla
obszaru, w którym aktualnie znajduje się urządzenie BlackBerry®. Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów
objętych działaniem sieci bezprzewodowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Wskaźnik

Opis

Dostarcza informacje na temat siły sygnału sieci bezprzewodowej. Trzy lub
więcej pasków oznacza silny sygnał. Niski poziom sygnału oznaczać może
większe zużycie energii przez urządzenie, gdyż będzie ono próbowało
nawiązać połączenie za pomocą słabego sygnału.

1XEV, 1X, 3G EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE lub NTWK

Jesteś połączony z siecią komórkową i możesz korzystać z funkcji, takich jak
wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail i przeglądanie stron internetowych.
Jeśli nie widzisz jednego z wskaźników, możesz znajdować się na obszarze
o ograniczonym zasięgu sieci bezprzewodowej, gdzie niektóre funkcje są
niedostępne (możliwe może być tylko nawiązywanie połączeń telefonicznych
lub wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych).
Możesz dzwonić tylko na numery alarmowe.

Znajdujesz się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

235

background image

Wskaźnik

Opis

Połączenie z siecią komórkową zostało wyłączone.

Jesteś połączony z siecią Wi-Fi® i możesz korzystać z usług BlackBerry,
takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz przeglądanie stron
internetowych przy użyciu połączenia Wi-Fi.
Twoje połączenie Wi-Fi jest włączone, ale nie jesteś połączony z siecią Wi-
Fi lub jesteś połączony z siecią Wi-Fi, ale nie możesz korzystać z usług
BlackBerry, takich jak wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail oraz
przeglądanie stron internetowych przy użyciu połączenia Wi-Fi.
Połączenie Bluetooth® jest aktywne oraz urządzenie jest połączone z
urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
Połączenie Bluetooth jest aktywne, lecz urządzenie nie jest połączone z
urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Informacje pokrewne

Połączenia alarmowe i alarmowy tryb oddzwaniania – informacje, 45

Włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego

W niektórych miejscach, np. w samolocie lub w szpitalu, należy wyłączyć połączenia sieciowe. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z plakatem „Dane techniczne i bezpieczeństwo wyrobu” urządzenia BlackBerry®.
Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

• Aby włączyć połączenie sieciowe, zaznacz pole wyboru obok typu połączenia.
• Aby wyłączyć połączenie sieciowe, usuń zaznaczenie pola wyboru obok typu połączenia.
• Aby włączyć wcześniejsze połączenia sieciowe, kliknij opcję Przywróć połączenia.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi, 248
Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej, 241

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu

W zależności od używanego planu taryfowego w urządzeniu BlackBerry® można wyłączać usługi danych
(wiadomości e-mail, PIN, SMS z załącznikami i przeglądarka), pozostawiając aktywne jedynie funkcje telefonu i
podstawowych wiadomości tekstowych. Można także ustawić urządzenie, by wyłączało usługi danych w trybie
roamingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych, zmień ustawienie pola Usługi danych.
• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych w trybie roamingu, zmień ustawienie pola W czasie roamingu.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

236

background image

• Aby w trybie roamingu otrzymać monit pozwalający na włączenie lub wyłączenie usługi danych, zmień

ustawienie pola W czasie roamingu na Monituj.

4. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej, 241

Sprawdzanie stanu połączeń i usług sieciowych

1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij opcję Stan usług.