BlackBerry Bold 9650 - Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało

background image

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało
się i wyłączało

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Automatyczne włączanie/wyłączanie.
3. Zaznacz pole wyboru Dzień roboczy.
4. Określ godziny, o których urządzenie BlackBerry® ma się włączać i wyłączać w dni robocze.
5. Zaznacz pole wyboru Weekend.
6. Określ godziny, o których urządzenie ma się włączać i wyłączać w dni weekendowe.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz.