BlackBerry Bold 9650 - Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii

background image

Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Skonfiguruj w urządzeniu BlackBerry® opcje
automatycznego włączania i wyłączania.

Urządzenie można ustawić tak, by wyłączało się, gdy nie
korzystasz z niego przez dłuższy czas, np. kiedy
użytkownik śpi. Dane wysyłane do urządzenia, gdy jest
ono wyłączone, są automatycznie aktualizowane po jego
włączeniu.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Autom. włączanie/wyłączanie.

Ustaw krótszy czas podświetlenia i zmniejsz jego
jasność.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Wyświetl > Ekran.

Wyłącz połączenia sieciowe, z których nie korzystasz.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej
części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
Kliknij połączenie sieciowe, aby usunąć zaznaczenie
pola wyboru.

Zamykaj aplikacje, gdy skończysz ich używać.

Gdy przełączasz się między aplikacjami, niektóre z nich,
takie jak przeglądarka czy odtwarzacz muzyki, wciąż
działają w tle, a więc zużywają energię z akumulatora.

W oknie aplikacji naciśnij klawisz

> Zamknij.

Zmień powiadomienia wibracyjne na powiadomienia
dźwiękowe lub powiadomienia diodą sygnalizacyjną
LED, zmniejsz poziom głośności powiadomień
dźwiękowych lub wybierz krótszy dzwonek.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i
alarmów
. Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy.

Usuwanie oryginalnej wiadomości z odpowiedzi

W otwartym okienku odpowiedzi na wiadomość naciśnij
klawisz

> Usuń oryginalny tekst.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową,
należy ją wyłączyć

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat. Kliknij ikonę
lampy błyskowej u dołu ekranu, by pojawił się wskaźnik
lampa wyłączona.

Utrzymuj połączenia akumulatora w czystości.

Zadbany akumulator działa dłużej między ładowaniami.

Co kilka miesięcy za pomocą bawełnianego wacika lub
suchej szmatki czyść metalowe styki akumulatora i
urządzenia.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Zasilanie i akumulator

259

background image

Konfigurowanie urządzenia tak, aby automatycznie włączało się i wyłączało, 258
Ustawianie opcji podświetlenia, 214
Włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego, 236
Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień, 9
Usuwanie oryginalnej wiadomości z odpowiedzi, 69

Podręcznik użytkownika

Zasilanie i akumulator

260