BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie urządzenia

background image

Wyłączanie urządzenia

W zależności od kompozycji położenie i nazwa ikony Wyłącz całkowicie może się różnić od położenia i nazwy tej
ikony podanych w tej procedurze.

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® nie skonfigurowano funkcji automatycznego włączania i wyłączania o
określonych godzinach, naciśnij i przytrzymaj klawisz

.

Jeżeli urządzenie zostało ustawione w taki sposób, aby włączało się i wyłączało automatycznie w określonych
godzinach, na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Wyłącz całkowicie. Jeżeli chcesz, aby urządzenie
pozostało wyłączone do momentu, gdy je ponownie włączysz, kliknij Pełne wyłączenie. Jeśli urządzenie ma być
włączane ponownie o określonej godzinie lub w związku z alarmem albo przypomnieniem kalendarza, zaznacz
opcję Wyłącz.