BlackBerry Bold 9650 - Korzystanie z licznika czasu

background image

Korzystanie z licznika czasu

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Licznik czasu.

Podręcznik użytkownika

Zegar

195

background image

3. Naciśnij klawisz

> Ustaw licznik czasu.

4. Ustaw czas.
5. Kliknij przycisk OK.

• Aby uruchomić lub zatrzymać licznik czasu, kliknij ikonę uruchom/zatrzymaj.
• Aby zresetować licznik czasu, kliknij ikonę resetuj.

Licznik czasu będzie kontynuował odliczanie po tym, jak zamkniesz aplikację zegara.