BlackBerry Bold 9650 - Korzystanie ze stopera

background image

Korzystanie ze stopera

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Stoper.

3. Kliknij ikonę uruchom/zatrzymaj.

• Aby zapisać czasy okrążeń, kliknij ikonę okrążenie.
• Aby zatrzymać pomiar czasu, kliknij jeszcze raz ikonę uruchom/zatrzymaj.
• Aby wysłać wyniki w wiadomości, naciśnij klawisz

> Wyślij wyniki. Zaznacz żądany typ wiadomości.