BlackBerry Bold 9650 - Ustawianie daty i godziny

background image

Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Ustaw czas.

• Aby automatycznie uzyskiwać informacje o dacie i godzinie z sieci bezprzewodowej, w polu Aktualizuj czas

zmień wartość na Automatyczny. Urządzenie musi być połączone z siecią bezprzewodową.

• Aby ręcznie ustawić datę i godzinę, w polu Aktualizuj czas wybierz ustawienie Ręcznie. Kliknij pole Ustaw

czas lub Ustaw datę. Zmień datę lub godzinę. Kliknij przycisk OK.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otrzymywać powiadomienie w momencie wykrycia przez urządzenie nowej strefy czasowej, zmień

ustawienie pola Automatyczna aktualizacja strefy czasowej na Monituj.

• Aby urządzenie automatycznie aktualizowało strefę czasową po wykryciu nowej strefy, zmień ustawienie pola

Automatyczna aktualizacja strefy czasowej na .

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Data i godzina w urządzeniu nie jest prawidłowa, 196