BlackBerry Bold 9650 - Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego

background image

Ustawianie opcji dla trybu zegara nocnego

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W sekcji Tryb nocny wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otrzymywać powiadomienia diodą sygnalizacyjną LED, gdy tryb zegara nocnego jest włączony, usuń

zaznaczenie w polu Wyłącz LED.

• Aby wyłączyć połączenia z siecią bezprzewodową, by urządzenie nie odbierało połączeń telefonicznych lub

wiadomości, gdy tryb zegara nocnego jest włączony, zaznacz pole Wyłącz radio.

• Aby wyłączyć przyciemnianie ekranu, gdy włączony jest tryb zegara nocnego, usuń zaznaczenie w polu

Przyciemnij ekran.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.