BlackBerry Bold 9650 - Włączanie alarmu

background image

Włączanie alarmu

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Ustaw alarm.

3. Przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie, aby zaznaczyć opcję W lub Dni robocze.
4. Kliknij trackpad.

Na górze ekranu głównego pojawi się wskaźnik zegara.

Aby ustawić dodatkowe alarmy lub alarmy dla określonych dni tygodnia, możesz zaplanować alarmy w aplikacji
Kalendarz.

Informacje pokrewne

Wyłączanie urządzenia, 258