BlackBerry Bold 9650 - Włączanie trybu zegara nocnego

background image

Włączanie trybu zegara nocnego

Można ustawić opcje trybu zegara nocnego, aby wyświetlanie zegara nie było przerywane przez przychodzące
połączenia ani wiadomości.
1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Włącz tryb nocny.

Aby wyłączyć tryb zegara nocnego, naciśnij klawisz

.