BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze

background image

Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze

Na zegarze można wyświetlać dwie strefy czasowe. Na przykład podczas podróży do innej strefy czasowej możesz
wyświetlać czas lokalny oraz czas domowy.

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień ustawienie w polu Domowa strefa czasowa.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Data i godzina w urządzeniu nie jest prawidłowa, 196