BlackBerry Bold 9650 - Zmiana elementu wyświetlanego na ekranie w czasie ładowania urządzenia

background image

Zmiana elementu wyświetlanego na ekranie w czasie
ładowania urządzenia

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień wartość w polu Podczas ładowania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.