BlackBerry Bold 9650 - Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu

background image

Zmiana opcji powiadamiania o stanie alarmu

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W sekcji Alarm zmień wartości w polach Dźwięk alarmu, Głośność, Czas drzemki i Wibracje.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Zegar

194