BlackBerry Bold 9650 - Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu

background image

Zmiana opcji powiadamiania o stanie licznika czasu

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W sekcji Odliczanie czasu zmień wartość pól Dźwięk licznika czasu, Głośność lub Wibracja.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.