BlackBerry Bold 9650 - Zmiana tarczy zegara

background image

Zmiana tarczy zegara

Możliwe jest ustawienie różnych tarcz zegara dla zegara, stopera i licznika czasu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień ustawienia w polach Tarcza zegara, Tarcza stopera lub Tarcza licznika czasu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Zegar

193