Ajutor BlackBerry Bold 9650

background image

BlackBerry Bold 9650
Smartphone

Ghidul utilizatorului

Versiune: 6.0

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0131075910-023

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă..............................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone..................................................................................................................................

13

Sfaturi.............................................................................................................................................................................................

20

Personalizare..................................................................................................................................................................................

26

Scurtături........................................................................................................................................................................................

33

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

33

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

33

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

35

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

35

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

36

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

37

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

38

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

39

Depanare: scurtături.......................................................................................................................................................................

39

Telefon............................................................................................................................................................................................

41

Elementele de bază ale telefonului.................................................................................................................................................

41

Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................

44

Volum.............................................................................................................................................................................................

45

Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................

46

Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................

47

Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului................................................................................................

48

Apelarea fixă şi apelarea inteligentă...............................................................................................................................................

50

Apelurile prin sistemul de conferinţă...............................................................................................................................................

52

Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................

54

Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................

55

Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................

56

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

58

Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................

59

Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................

62

Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................

62

Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................

62

Schimbarea limbii pentru comenzile vocale...................................................................................................................................

63

Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................

63

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................

63

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................

64

Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................

64

background image

Mesaje............................................................................................................................................................................................

65

E-mail.............................................................................................................................................................................................

65

Mesajele PIN..................................................................................................................................................................................

82

Mesaje text.....................................................................................................................................................................................

87

Opţiuni de securitate pentru mesaje...............................................................................................................................................

95

Ataşamente....................................................................................................................................................................................

96

Mesaje protejate prin S/MIME........................................................................................................................................................

99

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................

105

PGP Mesaje protejate prin.............................................................................................................................................................

105

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

111

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

113

Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................

113

Fişiere.............................................................................................................................................................................................

119

Elementele de bază ale fişierelor...................................................................................................................................................

119

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................

122

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

124

Depanare: ataşamente...................................................................................................................................................................

125

Media..............................................................................................................................................................................................

127

Muzică............................................................................................................................................................................................

127

Podcasturi.......................................................................................................................................................................................

130

Clipuri video....................................................................................................................................................................................

132

Cameră video.................................................................................................................................................................................

134

Cameră foto....................................................................................................................................................................................

135

Imagini............................................................................................................................................................................................

137

Note vocale.....................................................................................................................................................................................

139

Tonuri de apel.................................................................................................................................................................................

141

Stocare media................................................................................................................................................................................

143

Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................

146

Formate de fişiere audio şi video acceptate...................................................................................................................................

148

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

148

Depanare: media............................................................................................................................................................................

149

Tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................................

153

Despre tonurile de apel, sunete şi alerte........................................................................................................................................

153

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor..........................................................................................................

153

Adăugarea unui profil personalizat.................................................................................................................................................

154

Adăugarea unei alerte pentru contacte..........................................................................................................................................

154

Dezactivarea sunetului dispozitivului..............................................................................................................................................

154

LED intermitent...............................................................................................................................................................................

155

background image

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

155

Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................

156

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................

156

Browser..........................................................................................................................................................................................

157

Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................

157

Marcajele din browser....................................................................................................................................................................

160

Fluxuri RSS....................................................................................................................................................................................

162

Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................

162

Securitatea browserului..................................................................................................................................................................

165

Browserul Push..............................................................................................................................................................................

166

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

167

Depanare: browser.........................................................................................................................................................................

169

Calendar.........................................................................................................................................................................................

170

Elementele de bază ale calendarului..............................................................................................................................................

170

Şedinţele.........................................................................................................................................................................................

171

Şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă..............................................................................................................................

174

Sincronizarea calendarului.............................................................................................................................................................

175

Opţiunile pentru calendar...............................................................................................................................................................

177

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

179

Depanare: calendar........................................................................................................................................................................

179

Contacte.........................................................................................................................................................................................

181

Elementele de bază pentru contacte..............................................................................................................................................

181

Personalizarea contactelor.............................................................................................................................................................

183

Sincronizarea contactelor...............................................................................................................................................................

184

Liste de distribuţie personale..........................................................................................................................................................

186

Liste de contacte multiple...............................................................................................................................................................

187

Opţiunile listei de contacte..............................................................................................................................................................

187

Depanare: contacte........................................................................................................................................................................

188

Ceas...............................................................................................................................................................................................

190

Setarea datei şi a orei.....................................................................................................................................................................

190

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................

190

Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................

190

Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas....................................................................................................................................

191

Activarea alarmei............................................................................................................................................................................

191

Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................

191

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

191

Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................

192

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................

192

background image

Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................

192

Utilizarea temporizatorului..............................................................................................................................................................

192

Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru notificare................................................................................................................

193

Depanare: ceas..............................................................................................................................................................................

193

Sarcini şi mementouri.....................................................................................................................................................................

194

Crearea unei sarcini sau a unui memento......................................................................................................................................

194

Trimiterea unei sarcini sau a unui memento...................................................................................................................................

194

Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento.........................................................................................................

194

Modificarea stării unei sarcini.........................................................................................................................................................

194

Ascunderea sarcinilor finalizate......................................................................................................................................................

195

Afişarea sarcinilor în calendar........................................................................................................................................................

195

Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor....................................................................................................................................

195

Despre categorii.............................................................................................................................................................................

197

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento.......................................................................................................

197

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri.........................................................................................................

198

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele..........................................................................................................

198

Introducerea textului.......................................................................................................................................................................

199

Elemente de bază despre introducerea textului.............................................................................................................................

199

Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................

200

Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................

200

Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................

201

Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................

203

AutoText.........................................................................................................................................................................................

203

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

204

Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................

206

Tastatură........................................................................................................................................................................................

207

Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă..........................................................................................................................................

207

Modificarea simbolului monedei implicite.......................................................................................................................................

207

Setarea vitezei cursorului...............................................................................................................................................................

207

Activarea sunetului tastelor............................................................................................................................................................

207

Setarea sensibilităţii trackpadului...................................................................................................................................................

208

Dezactivarea sunetelor trackpadului..............................................................................................................................................

208

Depanare: tastatură........................................................................................................................................................................

208

Limbă..............................................................................................................................................................................................

209

Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................

209

Schimbarea limbii...........................................................................................................................................................................

209

Utilizarea unei scurtături pentru comutarea limbilor de introducere a textului când introduceţi text...............................................

209

Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................

210

background image

Ştergerea unei limbi........................................................................................................................................................................

210

Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................

210

Afişare ecran..................................................................................................................................................................................

211

Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal...............................................................................................................................

211

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs................................................................................................................

211

Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................

211

Organizarea aplicaţiilor pe ecranul de întâmpinare........................................................................................................................

212

Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat....................................................................................

213

Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran............................................................................

213

Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless.............................................................................................

213

Teme..............................................................................................................................................................................................

214

Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................

214

Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................

216

Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................

216

Activarea tehnologiei GPS..............................................................................................................................................................

216

Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări deplasarea.....................................................................

216

Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................

217

Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................

217

Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................

217

Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................

218

Hărţi................................................................................................................................................................................................

219

Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................

219

Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................

222

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

222

Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................

223

Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................

224

Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................

224

Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie........................................................................................

224

Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal............................................................................................................

224

Despre adăugarea aplicaţiilor.........................................................................................................................................................

225

Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................

226

Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................

226

Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicaţii......................................................................................

226

Ştergerea unei aplicaţii...................................................................................................................................................................

227

Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................

227

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................

227

Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................

227

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

228

Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................

228

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web........................................................................................................

229

Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software........................................................................

229

Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................

230

Gestionare conexiuni......................................................................................................................................................................

231

Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor........................................................................................................................

231

Reţeaua mobilă..............................................................................................................................................................................

233

Tehnologia Wi-Fi............................................................................................................................................................................

238

Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................

245

Alimentare şi baterie.......................................................................................................................................................................

254

Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................

254

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................

254

Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................

254

Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................

254

Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei......................................................................................................................................

255

Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................

257

Despre cardurile media..................................................................................................................................................................

257

Carduri media acceptate................................................................................................................................................................

257

Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs...............................................................................

257

Dezactivarea acceptării cardului media..........................................................................................................................................

257

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv.....................................................................................................

258

Despre compresie..........................................................................................................................................................................

258

Despre criptarea fişierelor..............................................................................................................................................................

258

Activarea criptării............................................................................................................................................................................

258

Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare..................................................................................................................

259

Depanare: stocare şi carduri media................................................................................................................................................

260

Căutare...........................................................................................................................................................................................

262

Căutarea unui element...................................................................................................................................................................

262

Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări.............................................................................................................

262

Căutarea mesajelor........................................................................................................................................................................

262

Criterii de căutare pentru mesaje...................................................................................................................................................

263

Realizaţi mai multe cu rezultatele căutării de mesaje.....................................................................................................................

263

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web.............................................................................................

264

Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate........................................................................................................

264

Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.........................................................................................................................

264

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

265

background image

Cartela SIM.....................................................................................................................................................................................

266

Despre agenda din cartela SIM......................................................................................................................................................

266

Adăugarea unui contact pe cartela SIM.........................................................................................................................................

266

Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte..........................................................................................................

266

Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM...........................................................................................................

266

Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM............................................................................................................

267

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM......................................................................................................................................

267

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................

267

Despre securitatea cartelei SIM.....................................................................................................................................................

268

Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN...........................................................................................................................................

268

Modificarea codului PIN al cartelei SIM..........................................................................................................................................

268

Securitate.......................................................................................................................................................................................

269

Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................

269

Aplicaţia de stocare a parolelor......................................................................................................................................................

271

Criptare...........................................................................................................................................................................................

273

Curăţarea memoriei........................................................................................................................................................................

275

Certificate.......................................................................................................................................................................................

276

Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................

284

Serverele de certificate...................................................................................................................................................................

289

Memoria de chei.............................................................................................................................................................................

291

Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................

293

Setările VPN...................................................................................................................................................................................

297

Verificarea manuală a software-ului de securitate..........................................................................................................................

298

Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................

299

Depanare: securitate......................................................................................................................................................................

302

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................

303

Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii....................................................................................................

303

Rularea unui raport de diagnosticare.............................................................................................................................................

303

Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare..............................................................................................

303

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare..............................................................................................

304

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare..........................................................................................................................

304

Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv..................................................................................

304

Sincronizare....................................................................................................................................................................................

306

Despre sincronizare........................................................................................................................................................................

306

Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless.............................................................................................................................

306

Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer...................................................................

307

Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless..........................................................................................................

307

Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................

307

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................

308

background image

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................

308

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................

308

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................

309

Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................

309

Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................

311

Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................

311

Opţiuni de accesibilitate ecran........................................................................................................................................................

311

Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului................................................................................................................................

312

Introducerea opţiunilor de accesibilitate.........................................................................................................................................

314

Calculator.......................................................................................................................................................................................

316

Utilizarea calculatorului...................................................................................................................................................................

316

Conversia unei unităţi de măsură...................................................................................................................................................

316

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

317

Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................

317

Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................

317

Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................

318

Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................

318

Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................

318

Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................

319

Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................

320

Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................

320

Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................

321

Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................

322

Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................

323

Glosar.............................................................................................................................................................................................

324

Notificare legală..............................................................................................................................................................................

329