BlackBerry Bold 9650 - Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal

background image

Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Afişare > Afişare ecran.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a modifica intensitatea iluminării de fundal a ecranului, modificaţi câmpul Intensitate iluminare

fundal.

• Pentru a modifica durata în care iluminarea de fundal rămâne activă când nu atingeţi dispozitivul

BlackBerry®, modificaţi câmpul Durată iluminare fundal.

• Pentru a opri modificarea iluminării de fundal în funcţie de condiţiile de iluminare, debifaţi caseta de validare

Estompare automată iluminare fundal.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Ecranul se dezactivează, 215