BlackBerry Bold 9650 - Liste de contacte multiple

background image

Liste de contacte multiple

Despre listele de contacte multiple

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitiv este posibil să aveţi
contactele din fiecare cont de e-mail. De exemplu, dacă dispozitivul este asociat cu un cont de e-mail de serviciu şi
unul personal, pe dispozitivul dvs. puteţi vizualiza lista de contacte de serviciu şi cea de contacte personale. Pentru
informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Vizualizarea unei liste de contacte diferite

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Apăsaţi tasta

> Selectare contacte.

3. Faceţi clic pe o listă de contacte.

Modificarea listei de contacte implicite

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
3. Modificaţi câmpul Listă de contacte (SINC).
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.