BlackBerry Bold 9650 - Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

background image

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Căutarea de text într-un fişier sau într-un ataşament

Apăsaţi F

Ghidul utilizatorului

Fişiere

124

background image

Deplasarea la ultima poziţie a cursorului după ce aţi
închis şi redeschis un fişier sau un ataşament

Apăsaţi G

În cadrul unei foi de calcul

Deplasarea la o anumită celulă

Apăsaţi G

Vizualizarea conţinutului unei celule

Apăsaţi tasta Spaţiu

Comutarea foilor de calcul

Apăsaţi V. Evidenţiaţi o foaie de calcul. Apăsaţi tasta
Enter.

Vizualizarea sau ascunderea coloanelor sau rândurilor

Apăsaţi H

În cadrul unei prezentări

Comutarea vizualizărilor de prezentare

Apăsaţi M

Deplasarea la diapozitivul următor când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive

Apăsaţi N

Deplasarea la diapozitivul anterior când vizualizaţi o
prezentare de diapozitive

Apăsaţi P

Deplasarea la ultima poziţie a cursorului după ce aţi
închis şi redeschis o prezentare pe care o vizualizaţi în
vizualizarea text sau text şi diapozitiv

Apăsaţi G