BlackBerry Bold 9650 - Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor

background image

Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor

Verificarea tipurilor de reţele wireless la care se conectează
dispozitivul dvs.

De asemenea, puteţi verifica tipurile de reţele la care se poate conecta dispozitivul dvs., vizitând

www.blackberry.com/go/devices,

pentru a vedea specificaţiile caracteristicilor pentru modelul dispozitivului dvs.

Tipurile de reţele listate nu reflectă conexiunile reţelei, ci capacitatea dispozitivului dvs. de a se conecta la acele
reţele.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Despre versiunile dispozitivului. Tipurile de reţele la care se poate conecta

dispozitivul sunt listate în paranteze, după modelul dispozitivului dvs.

Pentru mai multe informaţii despre reţelele wireless la care se poate conecta dispozitivul dvs. BlackBerry®, consultaţi
Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.

Indicatoare pentru acoperire wireless

Indicatoarele din colţul dreapta sus al ecranului de întâmpinare arată nivelul de acoperire wireless pentru zona în
care utilizaţi dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii despre zonele cu acoperire wireless, contactaţi
furnizorul de servicii wireless.

Indicator

Descriere

Furnizează informaţii despre puterea semnalului wireless. Trei sau mai multe
bare indică un semnal puternic. Un afişaj pentru semnal redus poate indica
o putere de ieşire crescută a dispozitivului, deoarece încearcă să se
conecteze la un semnal slab.

1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE sau NTWK

Sunteţi conectat la o reţea mobilă şi puteţi accesa caracteristici precum
mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet. Dacă nu vedeţi niciunul dintre
indicatoare, se poate să vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless redusă,
unde unele funcţii nu sunt disponibile (este posibil să puteţi doar efectua
apeluri sau trimite şi primi mesaje text).
Puteţi apela doar numere de urgenţă.

Vă aflaţi într-o zonă fără acoperire wireless.

Ghidul utilizatorului

Gestionare conexiuni

231

background image

Indicator

Descriere

Conexiunea la reţeaua mobilă este dezactivată.

Sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi® şi puteţi accesa serviciile BlackBerry,
precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet, prin conexiunea Wi-
Fi.
Conexiunea dvs. Wi-Fi este activată, dar nu sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi
sau sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi dar nu puteţi accesa serviciile
BlackBerry, precum mesageria de e-mail şi navigarea pe Internet prin
conexiunea Wi-Fi.
Conexiunea dvs. Bluetooth® este activată şi sunteţi conectat la un dispozitiv
compatibil Bluetooth.
Conexiunea dvs. Bluetooth este activată, dar nu sunteţi conectat la un
dispozitiv compatibil Bluetooth.

Informaţii înrudite

Despre apelurile de urgenţă şi modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă, 44

Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea

Trebuie să păstraţi conexiunile la reţea dezactivate în anumite locuri, cum ar fi în avion sau în spital. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs. BlackBerry®.
În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe
pictograma Gestionare conexiuni.

• Pentru a activa o conexiune la reţea, bifaţi caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
• Pentru a dezactiva o conexiune la reţea, debifaţi caseta de validare din dreptul tipului conexiunii.
• Pentru a activa conexiunile la reţea pe care le-aţi activat anterior, faceţi clic pe Restaurare conexiuni.

Informaţii înrudite

Nu mă pot conecta la o reţea Wi-Fi, 244
Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 237

Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor
de roaming

În funcţie de planul dvs. de servicii wireless, este posibil să puteţi dezactiva serviciile de date (mesaje de e-mail,
mesaje PIN, mesaje text cu ataşamente şi serviciul pentru browser) pe dispozitivul BlackBerry®, astfel încât să fie
disponibile doar serviciile de telefonie şi mesagerie text de bază. Puteţi, de asemenea, seta dispozitivul să
dezactiveze serviciile de date în regim de roaming. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe

pictograma Gestionare conexiuni.

Ghidul utilizatorului

Gestionare conexiuni

232

background image

2. Faceţi clic pe Opţiuni reţea mobilă.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date, modificaţi câmpul Servicii de date.
• Pentru a activa sau dezactiva serviciul de date în regim de roaming, modificaţi câmpul În roaming.
• Pentru a primi o solicitare în regim de roaming care vă permite să activaţi sau dezactivaţi serviciul de date,

modificaţi câmpul În roaming la Solicitare.

4. Apăsaţi tasta

> Închidere.

Informaţii înrudite

Nu mă pot conecta la reţeaua mobilă., 237

Verificarea statusului conexiunilor şi serviciilor reţelei

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic pe

pictograma Gestionare conexiuni.

2. Faceţi clic pe Status servicii.