BlackBerry Bold 9650 - Dicţionarul personalizat

background image

Dicţionarul personalizat

Despre dicţionarul personalizat

Puteţi adăuga cuvinte în dicţionarul personalizat, astfel încât dispozitivul BlackBerry® să recunoască cuvântul când
verificaţi ortografia. Deoarece tehnologia SureType® utilizează acelaşi dicţionar, dacă utilizaţi metodele de
introducere Arabă sau Rusă, cuvintele pe care le adăugaţi în dicţionarul personalizat sunt afişate în lista care apare
când introduceţi textul.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui cuvânt în dicţionarul
personalizat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Dicţionar personalizat.

• Pentru a adăuga un cuvânt în dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta

> Nou. Introduceţi un cuvânt sau o

combinaţie de litere. Apăsaţi tasta de pe tastatură.

• Pentru a modifica un cuvânt din dicţionarul personalizat, apăsaţi tasta

> Nou. Modificaţi cuvântul.

Apăsaţi tasta de pe tastatură.

• Pentru a şterge un cuvânt din dicţionarul personalizat, evidenţiaţi cuvântul. Apăsaţi tasta

> Ştergere.

Oprirea adăugării automate de elemente în dicţionarul personalizat

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Introducere text.
3. Pentru o tastatură, faceţi clic pe Opţiuni avansate stil.
4. Debifaţi caseta de validare Introducere text.
5. Modificaţi câmpul E-mail la Oprit.
6. Apăsaţi tasta

> Salvare.