BlackBerry Bold 9650 - Utilizarea unei scurtături pentru comutarea limbilor de introducere a textului când introduceţi text

background image

Utilizarea unei scurtături pentru comutarea limbilor de
introducere a textului când introduceţi text

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Tastare şi introducere > Limbă.

• Pentru a comuta limba de introducere a textului ţinând apăsată tasta Alt şi apăsând tasta Enter, modificaţi

câmpul Taste pentru scurtături la Alt-Enter.

• Pentru a comuta limba de introducere a textului ţinând apăsată tasta Shift şi apăsând tasta Spaţiu, modificaţi

câmpul Taste pentru scurtături la Shift-Spaţiu.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru dezactivarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului, modificaţi câmpul Taste pentru
scurtături
la Niciunul.

Ghidul utilizatorului

Limbă

209