BlackBerry Bold 9650 - Cameră foto

background image

Cameră foto

În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca funcţia pentru camera foto sau video să nu fie
acceptată sau ca unele caracteristici pentru camera foto sau video să nu fie disponibile.

Realizarea unei fotografii

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Dacă aţi activat transfocarea digitală, glisaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad pentru a mări sau a micşora.
3. Apăsaţi tasta rapidă dreapta.

Imaginea este salvată în dosarul Imagini cameră foto din aplicaţia Imagini. Pentru a deschide imaginea, faceţi clic pe
previzualizarea imaginii din partea inferioară a ecranului.

Informaţii înrudite

Înregistrarea unui clip video, 134

Schimbarea setărilor pentru bliţ pentru fotografiile pe care le realizaţi

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Pentru a comuta între setările pentru bliţ, faceţi clic pe pictograma bliţului din partea inferioară a ecranului.

Când închideţi camera foto, setarea pentru bliţ este salvată.

Schimbarea modului scenă pentru camera foto

Puteţi schimba modul scenă din camera foto pentru a optimiza setările pentru diferite medii. Descrierile modurilor
scenă sunt disponibile în camera foto.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Pentru a schimba modul scenă pentru camera foto, faceţi clic pe pictograma pentru modul scenă din partea

inferioară a ecranului.

3. Selectaţi un mod scenă.

Când închideţi camera foto, modul scenă este salvat.

Schimbarea dimensiunilor fotografiilor pe care le realizaţi

Cu cât imaginea este mai mare, cu atât necesită mai mult spaţiu de stocare.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.

Ghidul utilizatorului

Media

135

background image

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Schimbaţi câmpul Dimensiune imagine.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Vizualizarea proprietăţilor unui fişier media, 130

Marcarea geografică a fotografiilor realizate

Opţiunea de marcare geografică a camerei foto înregistrează informaţiile geografice ale locaţiei în care realizaţi o
fotografie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Faceţi clic pe pictograma de marcare geografică din partea inferioară a ecranului.

Informaţiile despre marcarea geografică pot fi vizualizate în fişierul cu proprietăţile fotografiei.

Modificarea setării pentru focalizare automată

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Focalizare automată.

• Pentru subiecţi statici, faceţi clic pe O singură captură.
• Pentru subiecţi în mişcare, faceţi clic pe Continuu.
• Pentru a dezactiva focalizarea automată, faceţi clic pe Oprit.

Dezactivarea transfocării digitale pentru camera foto

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Debifaţi caseta de validare Transfocare digitală.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Reducerea neclarităţii fotografiilor pe care le realizaţi

Opţiunea de stabilizare a imaginii vă ajută să reduceţi neclaritatea cauzată de mişcări uşoare ale camerei foto când
realizaţi o fotografie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Bifaţi caseta de validare Stabilizare imagine.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Media

136

background image

Schimbarea duratei de revizuire a fotografiilor pe care le realizaţi

Puteţi seta cât timp doriţi să rămână o fotografie pe ecran după ce o realizaţi sau puteţi opta să dezactivaţi opţiunea
respectivă, astfel încât să puteţi realiza imediat altă fotografie.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

• Pentru a schimba durata de revizuire, schimbaţi câmpul Revizuire imagine la o oră.
• Pentru a seta ca imaginea să rămână pe ecran după ce o realizaţi până când apăsaţi tasta

, schimbaţi

câmpul Revizuire imagine la Aşteptare.

• Pentru a împiedica fotografia să rămână pe ecran după ce o realizaţi, schimbaţi câmpul Revizuire imagine la

Oprit.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea momentului în care camera foto vă avertizează în legătură
cu numărul de fotografii rămase

Apare un avertisment, care vă notifică când volumul de stocare a fotografiilor scade sub un anumit număr. Puteţi
vedea numărul de fotografii rămase în secţiunea Stocare a ecranului Opţiuni.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Schimbaţi câmpul Avertizează-mă când imaginile rămase coboară la.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Modificarea locaţiei pentru memorarea fotografiilor realizate

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Schimbaţi câmpul Memorare imagini.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.