BlackBerry Bold 9650 - Depanare: media

background image

Depanare: media

Dispozitivul meu nu utilizează tonul de apel sau fundalul corect

Dacă utilizaţi un ton de apel sau o imagine pentru fundal care a fost criptată în memoria dispozitivului sau pe cardul
media utilizând parola dispozitivului BlackBerry® şi aţi resetat dispozitivul, deblocaţi dispozitivul.

Informaţii înrudite

Blocarea dispozitivului dvs., 270

Ghidul utilizatorului

Media

149

background image

Unele fotografii realizate sunt neclare

În condiţii de iluminare scăzută, camera foto poate compensa lipsa expunerii utilizând o viteză mică a
declanşatorului. Dacă mişcaţi camera foto înaintea clicului declanşatorului, imaginea poate fi neclară. În cazul în care
camera foto utilizează un timp de expunere mai îndelungat, este afişat un indicator sub forma unui semn al
exclamării în partea inferioară a ecranului.

În funcţie de modelul dispozitivului BlackBerry®, este posibil să puteţi reduce neclaritatea imaginilor cauzată de
oscilaţiile uşoare ale camerei foto prin activarea stabilizării imaginii în opţiunile camerei.

Luminozitatea bliţului scade sau bliţul se dezactivează

În cazul în care camera foto are bliţ şi nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de procente, luminozitatea bliţului
scade pentru a economisi bateria. La temperaturi scăzute, când nivelul de încărcare a bateriei scade sub 20 de
procente, bliţul se poate dezactiva.

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.

Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi

www.blackberry.com/go/devices

.

Informaţii înrudite

Disponibilitatea caracteristicilor, 18

Nu pot salva fişiere media

Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca
fişiere media.

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din
dispozitiv.

Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.

În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Dimensiune imagine la Mare. Imaginile mari
utilizează mai multă memorie decât imaginile mai mici.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Media

150

background image

Ştergerea mesajelor, 69
Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier, 122

Nu pot deschide fişiere media

Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:

Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media pe dispozitivul BlackBerry® şi dispozitivul este conectat la computer,
deconectaţi-l de la computer.

Dacă încercaţi să deschideţi un fişier media de pe computer utilizând dispozitivul dvs. ca unitate USB, verificaţi
dacă aţi închis opţiunile de transfer media din BlackBerry® Desktop Software.

Dacă aţi criptat fişierele media pe cardul media utilizând o cheie de criptare generată de dispozitivul dvs.
BlackBerry şi încercaţi să deschideţi un fişier media criptat pe computer sau pe alt dispozitiv decât dispozitivul
BlackBerry pe care l-aţi utilizat pentru criptarea fişierului, introduceţi cardul media în dispozitivul BlackBerry pe
care l-aţi utilizat pentru a cripta fişierul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma
Opţiuni. Faceţi clic pe Securitate > Criptare. În secţiunea Card media, modificaţi câmpul Mod la Parolă
dispozitiv
.

Informaţii înrudite

Despre criptarea fişierelor, 144

Dispozitivul meu nu recunoaşte cardul media

Încercaţi una dintre următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul media în dispozitivul BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare despre
introducerea unui card media în dispozitiv, consultaţi documentaţia imprimată livrată împreună cu dispozitivul.

În opţiunile pentru cardul media, dacă există un mesaj pentru formatarea cardului media, deconectaţi dispozitivul
de la computer. Formataţi cardul media.
ATENŢIE: Formatarea cardului media va şterge toate fişierele de pe acesta.

Informaţii înrudite

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv, 143

Nu pot găsi podcasturi

Conţinutul podcastului care este marcat sub formă de conţinut explicit nu apare în aplicaţia Podcast dacă nu aveţi
opţiunea Afişare conţinut explicit activată.

Ecranul playerului media se închide

Dacă întrerupeţi sau opriţi un fişier media pentru o anumită perioadă de timp, ecranul playerului media se închide
pentru a optimiza performanţa dispozitivului dvs. BlackBerry®. În opţiunile media, puteţi împiedica închiderea
ecranului playerului media sau modifica durata de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Media

151

background image

Modificarea duratei de aşteptare înainte de închiderea ecranului playerului media, 130

Ghidul utilizatorului

Media

152