BlackBerry Bold 9650 - Podcasturi

background image

Podcasturi

Redarea unui fişier media

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Faceţi clic pe tipul de fişier media.

Ghidul utilizatorului

Media

130

background image

3. Dacă este necesar, faceţi clic pe o categorie.
4. Faceţi clic pe un fişier media.
5. În cazul în care comenzile media nu apar în partea inferioară a ecranului, faceţi clic pe trackpad.

• Pentru a reda un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a întrerupe temporar un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a opri un fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la următorul fişier media, faceţi clic pe pictograma .
• Pentru a trece la fişierul media anterior sau la începutul fişierului media redat curent, faceţi clic pe pictograma

.

• Pentru a derula rapid înainte sau înapoi un fişier media, faceţi clic pe bara de progres. Pe trackpad, glisaţi

degetul la dreapta sau la stânga. Faceţi clic din nou pe bara de progres.

Ajustarea volumului

Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.

Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.

Pentru a dezactiva volumul, apăsaţi tasta

din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula dezactivarea

sunetului, apăsaţi din nou tasta

. Dacă apăsaţi tasta

în timpul unui apel, dispozitivul dezactivează sunetul

apelului, astfel încât să puteţi auzi interlocutorii, dar aceştia să nu vă poată auzi.

Informaţii înrudite

Dezactivarea sunetului unui apel, 42
Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 129
Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media, 129

Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în
intensitate audio

Caracteristica de creştere în intensitate audio vă permite să amplificaţi volumul mai mult decât permit setările
normale de volum pentru melodii, tonuri de apel şi clipuri video.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni media.

3. Bifaţi caseta de validare Creştere în intensitate audio.
4. Citiţi avertismentul de pe ecran şi, dacă doriţi să continuaţi, faceţi clic pe Da.
5. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru fişierele media

În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry®, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului pentru fişierele dvs. media, trebuie să utilizaţi căşti stereo cu dispozitivul dvs.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni media.

Ghidul utilizatorului

Media

131

background image

3. Modificaţi câmpul Egalizator muzică în set căşti.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.