BlackBerry Bold 9650 - Depanare: mesaje

background image

Depanare: mesaje

Nu pot să trimit mesaje

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

113

background image

Dacă elementul de meniu pentru trimiterea unui mesaj nu se afişează, verificaţi dacă aţi adăugat o adresă de e-
mail, un cod PIN sau un număr de telefon pentru contact.

Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de
activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o
perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a e-
mailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.

Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate > Tabel de
rutare gazdă
. Apăsaţi tasta

> Înregistrare acum.

Generaţi o cheie de criptare.

Verificaţi dacă serviciul de date este activat.

Retrimiteţi mesajul.

Informaţii înrudite

Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 232
Indicatoare pentru acoperire wireless, 231
Modificarea sau ştergerea unui contact, 182
Generarea unei chei de criptare, 275
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 232
Retrimiterea unui mesaj, 66

Nu primesc mesaje

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

Resetaţi dispozitivul. Conectaţi-vă la reţea şi încercaţi din nou.

Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă pe dispozitivul dvs. utilizând
ecranul de configurare a e-mailului din aplicaţia de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de
activare de la BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o
perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în aplicaţia de configurare, deschideţi ecranul de configurare a e-
mailului, pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.

Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de
întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate > Tabel de
rutare gazdă
. Apăsaţi tasta

> Înregistrare acum.

Verificaţi dacă serviciul de date este activat.

Dacă utilizaţi filtre de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.

Verificaţi dacă redirecţionarea e-mailurilor este activată şi dacă aveţi selectate toate dosarele de e-mail, inclusiv
dosarul Inbox, din care doriţi să recepţionaţi e-mailuri.

Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Informaţii înrudite

Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 232

Ghidul utilizatorului

Mesaje

114

background image

Indicatoare pentru acoperire wireless, 231
Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 232
Opţiuni pentru filtrele de e-mail, 78
Modificarea, prioritizarea sau ştergerea unui filtru de e-mail, 79
Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 72

Nu primesc mesajele de e-mail din dosarele personale de pe
computer

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail Microsoft® Outlook®, trebuie să utilizaţi
instrumentul de sincronizare din BlackBerry® Desktop Software pentru a reconcilia e-mailurile din dosarele
personale. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa disponibilă în BlackBerry Desktop Software.

Nu pot arhiva e-mailul

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată.

Dacă dosarele de e-mail nu sunt afişate pe dispozitivul BlackBerry®, reconciliaţi e-mailurile utilizând instrumentul
de setări pentru e-mail din BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Asistenţa
din BlackBerry Desktop Software.

Informaţii înrudite

Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 13

Nu pot trimite mesaje text

În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesajele atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless. Încercaţi
următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu
acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

Verificaţi dacă apelarea fixă este dezactivată.

Informaţii înrudite

Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 232

Nu primesc mesaje text

În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire
wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

115

background image

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv

Dacă memoria dispozitivului BlackBerry® este plină sau aveţi mai mult de 65.000 de mesaje de e-mail, PIN şi text,
dispozitivul şterge mesajele cele mai vechi dintr-o listă de mesaje. Dispozitivul nu şterge mesajele salvate.

Dacă reconcilierea wireless a e-mailurilor este activată şi, în opţiunile pentru mesaje, câmpul Ştergere la este setat
la Căsuţă poştală şi dispozitiv portabil, e-mailurile pe care le ştergeţi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer
sunt şterse şi din dispozitivul dvs.

Un mesaj sau un ataşament nu este afişat sau este trunchiat

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.

Dacă „Mai multe disponibile” apare la sfârşitul mesajului sau ataşamentului, apăsaţi tasta

> Mai mult sau

Mai multe Toate.

Dacă descărcaţi un ataşament, anulaţi descărcarea şi aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Încercaţi să descărcaţi
ataşamentul din nou.

Informaţii înrudite

Primirea numai a primei secţiuni din mesajele de e-mail lungi, 75

Mesajele de e-mail HTML nu sunt afişate corect

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Aşteptaţi o scurtă perioadă de timp. Dispozitivul BlackBerry® recepţionează mesajele lungi şi ataşamentele pe
secţiuni.

Încercaţi să descărcaţi imagini externe. Apăsaţi tasta

> Obţinere imagini.

Încercaţi să vizualizaţi mesajul ca text simplu. Apăsaţi tasta

> Afişează numai text.

Informaţii înrudite

Vizualizarea e-mailului în format text simplu, 69

Unele dosare de e-mailuri apar estompate

Dacă nu puteţi redirecţiona e-mailurile dintr-un dosar de e-mail, caseta de validare din dreptul dosarului apare
estompată.

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Aşteptaţi câteva secunde. Este posibil ca dosarele de e-mail să devină disponibile după o scurtă perioadă de
timp.

Dezactivaţi reconcilierea wireless a e-mailurilor şi apoi reactivaţi-o.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

116

background image

Informaţii înrudite

Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless, 13

Filtrele de e-mail nu funcţionează corect

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă filtrele de e-mail sunt activate.

Verificaţi dacă filtrele de e-mail apar în ordinea în care doriţi ca dispozitivul BlackBerry® să le aplice la e-mail.

Informaţii înrudite

Filtre de e-mail, 77

Nu pot activa difuzarea în celulă

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® utilizează o cartelă SIM, cartela SIM poate să nu accepte afişarea în limbile pe
care le-aţi selectat pentru mesajele difuzate în celulă.

Debifaţi casetele de validare din dreptul tuturor limbilor pe care cartela SIM nu le acceptă.

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, dacă ataşaţi un clip video, este posibil să nu puteţi ataşa alt fişier sau să
creaţi o diaporamă.

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Verificaţi dacă fişierul este de tip .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) sau media (de exemplu .jpg, .gif sau .midi).

Verificaţi dacă fişierul este protejat prin drepturi de autor.

Dacă există şabloane disponibile pentru dispozitivul dvs. BlackBerry®, utilizaţi un şablon gol pentru a compune
mesajul text.

Nu pot utiliza o scurtătură pentru a vizualiza un singur tip de mesaj
dintr-un inbox de mesaje

Dacă schimbaţi dispozitivul BlackBerry® şi restauraţi datele din dispozitivul anterior în cel actual, scurtăturile pentru
inboxul de mesaje ale dispozitivului anterior înlocuiesc scurtăturile pentru inboxul de mesaje ale dispozitivului actual.

Pentru a vedea scurtăturile pentru vizualizarea unui singur tip de mesaj dintr-un inbox de mesaje, vizualizaţi lista
căutărilor salvate.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

117

background image

Unele caracteristici nu sunt disponibile pe dispozitiv

Disponibilitatea anumitor caracteristici pe dispozitivul BlackBerry® poate fi afectată de diverşi factori, precum
modelul dispozitivului şi planul de servicii wireless.

În funcţie de planul de servicii de mesagerie, anumite caracteristici sau opţiuni pot să nu fie disponibile în opţiunile
pentru mesaje din ecranul Preferinţe e-mail.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un server BlackBerry® Enterprise Server, este posibil ca organizaţia
dvs. să nu aibă configurate anumite caracteristici sau să vă împiedice să utilizaţi anumite caracteristici sau opţiuni.
Dacă administratorul a setat o opţiune pentru dvs., un indicator roşu de blocare apare în dreptul câmpului opţiunii.

Pentru mai multe informaţii despre caracteristicile care sunt disponibile pe dispozitivul dvs., contactaţi furnizorul de
servicii wireless sau administratorul ori vizitaţi

www.blackberry.com/go/devices

.

Informaţii înrudite

Disponibilitatea caracteristicilor, 18

O bară de conţinut ignorat este afişată în document

Mai mult conţinut este disponibil pentru descărcare în dispozitivul BlackBerry®.

1. Pentru a descărca conţinutul, faceţi clic pe bara de conţinut ignorat.
2. Faceţi clic pe Mai mult.

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv

Un semn de întrebare este afişat pe un diapozitiv dacă dispozitivul BlackBerry® nu a descărcat diapozitivul.

1. Pentru a descărca diapozitivul, evidenţiaţi-l.
2. Apăsaţi tasta

> Recuperare.

Numărul mesajelor noi sau nedeschise este diferit de cel aşteptat

Numărul mesajelor noi sau nedeschise include mesajele salvate şi arhivate.

Dacă aţi configurat dispozitivul BlackBerry® să ascundă mesajele arhivate şi recepţionaţi un mesaj nou dintr-un
dosar de e-mail din aplicaţia pentru e-mail de pe computerul dvs., altul decât Inbox, dispozitivul arhivează mesajul.

Informaţii înrudite

Vizualizarea mesajelor arhivate, 73
Ascunderea mesajelor din aplicaţia de mesaje, 71
Ascunderea e-mailurilor arhivate din inboxul de mesaje, 73

Ghidul utilizatorului

Mesaje

118