BlackBerry Bold 9650 - Mesaje text

background image

Mesaje text

Despre mesajele text

Pentru a trimite şi primi mesaje text, furnizorul dvs. de servicii wireless trebuie să vă configureze planul de servicii
wireless pentru mesageria text. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să
nu fie acceptată.

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea mesajelor text, mesajele dvs. pot fi afişate la destinatar altfel decât vă
aşteptaţi.

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, puteţi trimite şi primi următoarele fişiere media în mesaje
text: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg sau .mov.

Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, dispozitivul dvs. trimite mesaje
utilizând primul număr de telefon care apare în câmpul Numărul meu din aplicaţia telefonică.

Compunerea şi trimiterea de mesaje text

Trimiterea unui mesaj text

Numărul de destinatari cărora le puteţi trimite un mesaj text depinde de furnizorul dvs. de servicii wireless.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Redactare mesaj text.

3. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele:

• Introduceţi numele unui contact.
• Apăsaţi tasta

> Alegere contact. Faceţi clic pe un contact.

• Introduceţi un număr de telefon care poate primi mesaje text (inclusiv prefixul ţării şi prefixul zonal). Pentru

limbile care nu deţin caractere latine, apăsaţi tasta Alt pentru a introduce numerele. Apăsaţi tasta de pe
tastatură.

• Dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.

4. Introduceţi textul mesajului.
5. Apăsaţi tasta de pe tastatură.

Informaţii înrudite

Liste de distribuţie personale, 186
Nu pot să trimit mesaje, 113
Nu pot să trimit mesaje, 113

Ghidul utilizatorului

Mesaje

87

background image

Retrimiterea unui mesaj

Nu puteţi modifica un mesaj text înainte să-l retrimiteţi.
Într-un mesaj trimis, apăsaţi tasta

.

• Pentru a modifica mesajul, faceţi clic pe Editare. Modificaţi mesajul. Apăsaţi tasta

> Trimitere.

• Pentru a schimba destinatarii, faceţi clic pe Editare. Evidenţiaţi un contact. Apăsaţi tasta

> Schimbare

adresă. Faceţi clic pe un contact nou. Apăsaţi tasta

> Trimitere.

• Pentru a retrimite un mesaj fără a-l modifica, faceţi clic pe Retrimitere.

Informaţii înrudite

Nu pot să trimit mesaje, 113

Setarea trimiterii mesajelor text prin apăsarea tastei Enter

Puteţi opri trimiterea mesajelor text de fiecare dată când apăsaţi tasta , ceea ce vă poate împiedica să trimiteţi
accidental un mesaj dacă doriţi să includeţi mai multe rânduri de text.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, debifaţi caseta de validare Apăsaţi tasta Enter pentru trimitere.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Redirecţionarea unui mesaj text

Nu puteţi redirecţiona mesaje text al căror conţinut este protejat de drepturi de autor.

Într-un mesaj, apăsaţi tasta

> Redirecţionare sau Redirecţionare ca.

Ataşarea unui fişier la un mesaj text

1. Când redactaţi un mesaj text, apăsaţi tasta

> Ataşare.

2. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente de meniu:

Imagine
Video
Locaţie
Audio
Notă vocală
Contact
Întâlnire

3. Faceţi clic pe un fişier media.

Informaţii înrudite

Nu pot ataşa un fişier la un mesaj text, 117

Ghidul utilizatorului

Mesaje

88

background image

Setarea nivelului de importanţă pentru mesajele text pe care le trimiteţi

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea MMS, în secţiunea Filtrare mesaje, modificaţi câmpul Importanţă.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Solicitarea unei notificări de livrare sau citire pentru un mesaj text

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea MMS, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a primi o notificare de livrare a mesajului la destinatar, bifaţi caseta de validare Confirmare livrare.
• Pentru a primi o notificare când destinatarul deschide mesajul, bifaţi caseta de validare Confirmare citire.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Oprirea trimiterii unui mesaj

Puteţi opri trimiterea unui mesaj numai dacă în dreptul acestuia apare o pictogramă ceas.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Evidenţiaţi mesajul.
3. Apăsaţi tasta

> Ştergere.

Vizualizarea mesajelor text şi răspunsul la acestea

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web

Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi
diapozitiv.

1. Într-un mesaj, într-un fişier, într-un ataşament sau pe o pagină Web, apăsaţi tasta

> Caută sau Găsire pe

pagină.

2. Introduceţi textul.
3. Apăsaţi tasta Enter.

Pentru a căuta următoarea apariţie a textului, apăsaţi tasta

> Caută următorul.

Vizualizarea mesajelor arhivate

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Vizualizare dosar.

3. Faceţi clic pe un dosar.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

89

background image

Ştergerea mesajelor

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.

• Pentru a şterge un mesaj, evidenţiaţi-l. Apăsaţi tasta

> Ştergere.

• Pentru a şterge o serie de mesaje, evidenţiaţi un mesaj. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi

degetul în sus sau în jos. Eliberaţi tasta Shift. Apăsaţi tasta

> Ştergere mesaje.

• Pentru a şterge toate mesajele anterioare unei anumite date, evidenţiaţi un câmp de dată. Apăsaţi tasta

> Ştergere anterior > Ştergere.

Notă: E-mailul pe care îl ştergeţi utilizând elementul de meniu Ştergere anterior nu este şters din aplicaţia pentru e-
mail de pe computer în timpul reconcilierii e-mailurilor.

Ştergerea istoricului dintr-un mesaj text

Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a şterge un mesaj individual din istoric, evidenţiaţi mesajul. Apăsaţi tasta

> Ştergere mesaj.

• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a menţine chat-ul deschis, când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi

tasta

> Golire conversaţie.

• Pentru a şterge toate mesajele din istoric şi a închide chat-ul, în lista de mesaje text, evidenţiaţi un mesaj.

Apăsaţi tasta

> Ştergere.

Salvarea unui fişier media dintr-un mesaj text

1. Într-un mesaj text, deschideţi un ataşament.
2. Apăsaţi tasta

.

3. Faceţi clic pe Salvare <tip media>.
4. Faceţi clic pe Salvare.

Salvarea unui ataşament de tip contact vCard dintr-un mesaj

Dacă primiţi un ataşament de tip contact vCard® într-un mesaj, îl puteţi salva astfel încât informaţiile de contact să
fie adăugate la lista de contacte.

1. Într-un mesaj, evidenţiaţi un ataşament de tip contact vCard.
2. Apăsaţi tasta

> Vizualizare ataşament.

3. Apăsaţi tasta

.

4. Faceţi clic pe unul dintre următoarele elemente:

Adăugare la contacte
Actualizare contact

Informaţii înrudite

Un mesaj sau un ataşament nu este afişat sau este trunchiat, 116

Ghidul utilizatorului

Mesaje

90

background image

Adăugarea unei întâlniri dintr-un mesaj text în calendar

1. Într-un mesaj text, evidenţiaţi un ataşament iCalendar.
2. Apăsaţi tasta

> Vizualizare întâlnire.

3. Apăsaţi tasta

> Adăugare la calendar.

Modificarea aspectului mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, modificaţi câmpul Stil conversaţie.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Afişarea numelor în istoricul mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea Opţiuni generale mesaje text, bifaţi caseta de validare Afişare nume.
4. Dacă doriţi să modificaţi numele afişat, în dreptul câmpului Afişare nume, introduceţi un nume. Acest nume

apare doar în istoricul mesajelor dvs. text şi nu în mesajele pe care le trimiteţi.

5. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea modului de afişare a mesajelor într-un inbox de mesaje

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

• Pentru a modifica ordinea subiectului şi a expeditorului, modificaţi câmpul Ordine afişare.
• Pentru a modifica modul de separare a mesajelor, modificaţi câmpul Separatori.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Opţiuni pentru mesaje text

Dezactivarea recepţionării mesajelor text în regim de roaming

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea MMS, setaţi câmpul Recepţie multimedia şi câmpul Recuperare automată la Doar în ţară.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Blocarea mesajelor text

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

91

background image

3. În secţiunea MMS, în secţiunea Filtrare mesaje, bifaţi caseta de validare Respingere mesaje anonime sau

caseta de validare Respingere anunţuri.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.

Dacă dispozitivul BlackBerry® utilizează o cartelă SIM şi dacă setaţi cartela SIM pentru a memora mesajele text,
acestea vor apărea în continuare în aplicaţia de mesaje.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. Modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Da.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a dezactiva memorarea mesajelor text pe cartela SIM, modificaţi câmpul Lasă mesaje pe cartela SIM la Nu.
Dacă modificaţi acest câmp la Nu, mesajele text sunt şterse de pe cartela SIM.

Setarea perioadei de stocare a mesajelor de către dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

3. Modificaţi câmpul Zile de păstrare mesaje.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Unele mesaje nu mai sunt afişate pe dispozitiv, 116

Dezactivarea modului AutoText pentru mesajele text

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. În secţiunea Text SMS, bifaţi caseta de validare Dezactivare AutoText.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Setarea perioadei în care centrul de servicii încearcă să trimită mesajele text

Dacă trimiteţi un mesaj text şi acesta nu poate fi transmis imediat, centrul dvs. de serviciu încearcă să trimită mesajul
text de un număr de ori setat în câmpul Reîncercări. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca
această opţiune să nu apară.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea Text SMS, modificaţi câmpul Reîncercări.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

92

background image

Setarea unui tip de reţea wireless pentru trimiterea mesajelor text

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje text.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Mesaje text.

3. În secţiunea Text SMS, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a utiliza doar un tip de reţea pentru trimiterea de mesaje text, modificaţi câmpul Reţeaua prin care se

trimite la Circuit comutat sau Pachet comutat.

• Pentru a folosi oricare dintre tipurile de reţea pentru a trimite mesaje text, ceea ce poate fi benefic în regim de

roaming, modificaţi câmpul Reţeaua prin care se trimite la Circuit comutat preferat sau Pachet comutat
preferat
.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Deschiderea automată a unui mesaj nou când scoateţi dispozitivul din toc

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

3. Modificaţi câmpul Se deschide automat cel mai recent mesaj după scoaterea dispozitivului din toc.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ascunderea indicatorului pentru mesaje noi sau nedeschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaje noi, debifaţi caseta de validare Afişare indicator de mesaj nou.
• Pentru a ascunde indicatorul pentru mesaj nedeschis, modificaţi câmpul Afişare număr mesaje la Niciunul.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge un mesaj

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

3. Debifaţi caseta de validare Confirmare ştergere.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Dezactivarea solicitării afişate la marcarea mesajelor ca deschise

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare mesaj şi acţiuni.

3. Debifaţi caseta de validare Confirmare marcaj deschis anterior.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

93

background image

Difuzarea în celulă

Despre difuzarea în celulă

Difuzarea în celulă este concepută pentru a permite furnizorilor de servicii wireless să utilizeze mesageria text SMS
pentru a trimite simultan informaţii către toate dispozitivele BlackBerry® dintr-o anumită zonă geografică. Puteţi
recepţiona mesajele difuzate în celulă care conţin un anumit tip de informaţii prin abonarea la un canal de difuzare în
celulă care oferă acel tip de informaţii. Diferite canale de difuzare în celulă transmit mesaje diferite. De exemplu, un
canal de difuzare în celulă poate transmite buletine meteo obişnuite în timp ce un altul poate transmite rapoarte de
trafic.

Activarea difuzării în celulă

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de servicii
wireless trebuie să configureze cartela SIM cu un canal de difuzare în celulă sau să vă furnizeze o identitate pentru
canalul de difuzare în celulă.

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul, este posibil ca
această caracteristică să nu fie acceptată.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
3. Bifaţi caseta de validare Serviciu de difuzare celulă.

• Dacă pe ecran apare cel puţin un canal de difuzare în celulă, bifaţi caseta de validare din dreptul acestuia.
• Dacă pe ecran nu apare niciun canal de difuzare în celulă, evidenţiaţi câmpul Gol. Apăsaţi tasta

>

Adăugare canal. Introduceţi identitatea pentru canal şi o poreclă. Faceţi clic pe OK.

4. Bifaţi caseta de validare pentru una dintre limbi.
5. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a dezactiva difuzarea în celulă, debifaţi caseta de validare Serviciu de difuzare celulă. Înainte de a
dezactiva difuzarea în celulă, verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează difuzarea în celulă pentru
administrarea serviciilor, precum tarifele preferate, în funcţie de locaţia dvs.

Informaţii înrudite

Nu pot activa difuzarea în celulă, 117

Dezactivarea recepţionării mesajelor de la un canal de difuzare în celulă

Verificaţi dacă furnizorul de servicii wireless utilizează canalul pentru a administra serviciile, precum tarifele
preferate, în funcţie de locaţia dvs.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
3. În secţiunea Canale, evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
4. Apăsaţi tasta

.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

94

background image

• Pentru a opri recepţionarea mesajelor de la un canal de difuzare în celulă, faceţi clic pe Dezactivare.
• Pentru a şterge canalul de difuzare în celulă, faceţi clic pe Ştergere canal.

Redenumirea unui canal de difuzare în celulă

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Setări de difuzare în celulă.
3. În secţiunea Canale, evidenţiaţi un canal de difuzare în celulă.
4. Apăsaţi tasta

> Setare poreclă.

5. Introduceţi un nume pentru canalul de difuzare în celulă.
6. Faceţi clic pe OK.
7. Apăsaţi tasta

> Salvare.