BlackBerry Bold 9650 - PGP Mesaje protejate prin

background image

PGP Mesaje protejate prin

Ghidul utilizatorului

Mesaje

105

background image

PGP Elemente de bază pentru mesajele protejate prin

Despre semnarea şi criptarea mesajelor

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează un BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această
caracteristică, puteţi semna sau cripta digital mesaje pentru a adăuga un alt nivel de securitate pentru e-mail şi
mesajele PIN pe care le trimiteţi de pe dispozitivul BlackBerry. Semnăturile digitale sunt concepute pentru a ajuta
destinatarii să verifice autenticitatea şi integritatea mesajelor pe care le trimiteţi. Când semnaţi digital un mesaj
utilizând cheia dvs. privată, destinatarii utilizează cheia dvs. publică pentru a verifica dacă mesajul este trimis de dvs.
şi nu a fost modificat.

Criptarea este concepută pentru a asigura confidenţialitatea mesajelor. Când criptaţi un mesaj, dispozitivul utilizează
cheia publică a destinatarului pentru a cripta mesajul. Destinatarii utilizează cheia lor privată pentru a decripta
mesajul.

Pentru a trimite un mesaj PIN criptat, trebuie să aveţi codul PIN şi adresa de e-mail a contactului în lista dvs. de
contacte. Dispozitivul utilizează adresa de e-mail din lista de contacte pentru a localiza cheia PGP® sau certificatul
contactului.

Semnarea sau criptarea unui mesaj

Puteţi semna sau cripta e-mailurile sau mesajele PIN.
1. La redactarea unui mesaj, modificaţi câmpul Codificare.
2. Dacă este necesar, modificaţi câmpul Clasificare.

Informaţii înrudite

Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 104

Criptarea cu frază de acces a unui mesaj protejat prin PGP

Implicit, dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru a cripta mesajele.
1. Când compuneţi un mesaj, modificaţi câmpul Codificare la o opţiune care utilizează criptarea.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Modificaţi câmpul Utilizare criptare convenţională la Da.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Utilizând o metodă securizată, notificaţi destinatarul care este fraza de acces.

Ataşarea unei chei PGP la un mesaj

Puteţi ataşa o cheie PGP® la mesajele de e-mail şi la mesajele PIN.
1. Când redactaţi un mesaj, apăsaţi tasta

> Ataşare > Chei PGP.

2. Evidenţiaţi o cheie PGP.
3. Apăsaţi tasta

> Continuare.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

106

background image

Descărcarea cheii PGP utilizate pentru a semna sau a cripta un mesaj

Dacă o cheie PGP® nu este inclusă într-un mesaj primit sau nu este deja stocată în memoria de chei din dispozitivul
BlackBerry®, puteţi descărca cheia PGP. Dacă utilizaţi serverul PGP® Universal Server, există posibilitatea să nu
puteţi descărca cheia PGP a expeditorului sau dispozitivul poate descărca automat cheia PGP a expeditorului de pe
PGP Universal Server.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta

> Recuperare cheie PGP expeditor.

Adăugarea unei chei PGP dintr-un mesaj

Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din mesaje.
1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi un indicator de semnătură digitală.
2. Apăsaţi tasta

> Import cheie PGP.

Adăugarea unei chei PGP dintr-un ataşament

Dacă utilizaţi PGP® Universal Server, este posibil să nu puteţi adăuga chei PGP din ataşamente.
1. Într-un mesaj, faceţi clic pe ataşamentul cheii PGP.
2. Faceţi clic pe Recuperare ataşament PGP.
3. Faceţi clic pe cheia PGP.
4. Faceţi clic pe Import cheie PGP.

Informaţii înrudite

Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat, 104

Indicatoarele ataşamentelor din mesajele protejate prin PGP

Indicator

Descriere

Mesajul include un ataşament cu cheie PGP®.

Mesajul include ataşamente cu chei PGP multiple.

Mesajul include un ataşament de server de certificate.

Adăugarea informaţiilor de conectare pentru un server de certificate dintr-un mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul serverului de certificate.
2. Apăsaţi tasta

> Import server.

Vizualizarea cheii PGP utilizate pentru semnarea sau criptarea unui mesaj

1. În cadrul unui mesaj, evidenţiaţi indicatorul de status al criptării sau indicatorul de semnătură digitală.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

107

background image

2. Apăsaţi tasta

> Afişare cheie PGP expeditor sau Afişare cheie PGP de criptare.

PGP Statusul unui mesaj protejat prin

Indicatoarele de status pentru criptare

Administratorul stabileşte dacă mesajele pe care le recepţionaţi sunt considerate puternice sau slabe.

Indicator

Descriere

Mesajul este criptat puternic.

Mesajul este criptat slab.

Indicatoarele de semnătură digitală pentru mesajele protejate prin PGP

Indicator

Descriere

Dispozitivul BlackBerry® a verificat semnătura digitală.

Dispozitivul nu poate verifica semnătura digitală.

Dispozitivul necesită mai multe date pentru verificarea
semnăturii digitale.
Dispozitivul creditează cheia PGP® a expeditorului.

Adresa de e-mail a expeditorului nu corespunde cu
adresa de e-mail din cheie sau cheia PGP a expeditorului
este respinsă, nu este creditată, nu poate fi verificată sau
nu există pe dispozitiv.
Statusul cheii nu este curent sau dispozitivul necesită mai
multe date pentru a verifica statusul de creditare a cheii.
Cheia PGP a expeditorului este expirată.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

108

background image

PGP Opţiuni pentru mesaje protejate prin

Schimbarea cheii de semnare şi criptare

Dispozitivul BlackBerry® utilizează cheia dvs. PGP® pentru criptarea mesajelor din dosarul Elemente trimise şi
include cheia publică PGP în mesajele pe care le trimiteţi, pentru ca destinatarii să îşi poată cripta mesajele de
răspuns.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Modificaţi câmpul Cheie implicită.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 104

Modificarea opţiunilor pentru descărcarea ataşamentelor din mesaje criptate

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a descărca automat ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea

ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Automat.

• Pentru a descărca manual ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul Acceptă vizualizarea

ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament la Manual.

• Pentru a împiedica dispozitivul BlackBerry® să descarce ataşamente din mesaje criptate, schimbaţi câmpul

Acceptă vizualizarea ataşamentelor criptate şi recuperarea informaţiilor criptate legate de ataşament
la Niciodată.

4. Apăsaţi tasta

> OK.

Schimbarea opţiunii implicite de semnare şi criptare

Dispozitivul BlackBerry® este proiectat să utilizeze opţiunea implicită de semnare şi criptare atunci când trimiteţi un
mesaj unui contact căruia nu i-aţi trimis sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un
mesaj contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze opţiunea de semnare şi
criptare care a fost utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > S/MIME sau PGP.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv, 104

Ghidul utilizatorului

Mesaje

109

background image

Despre clasificările mesajelor

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu un cont de e-mail care utilizează un server BlackBerry® Enterprise
Server care acceptă această caracteristică, iar administratorul dvs. activează clasificările mesajelor, serverul
BlackBerry Enterprise Server aplică un set minim de acţiuni de securitate fiecărui mesaj pe care îl compuneţi, îl
redirecţionaţi sau la care răspundeţi, pe baza clasificării pe care aţi atribuit-o mesajului. Administratorul specifică
clasificările pe care le puteţi utiliza pentru mesaje.

Dacă primiţi un mesaj care utilizează clasificările mesajelor, puteţi vizualiza abrevierea clasificării în rândul pentru
subiect al mesajului şi descrierea completă a clasificării în corpul mesajului. De asemenea, puteţi vizualiza
abrevierea şi descrierea completă a clasificării unui mesaj trimis în dosarul de articole trimise.

Modificarea clasificării implicite a mesajelor

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server
care să accepte această caracteristică şi administratorul dvs. trebuie să activeze clasificările mesajelor.

Dispozitivul BlackBerry este proiectat să utilizeze clasificarea implicită a mesajelor atunci când trimiteţi un mesaj unui
contact căruia nu i-aţi expediat sau de la care nu aţi primit anterior niciun mesaj. Dacă anterior aţi trimis un mesaj
contactului sau aţi primit un mesaj de la acesta, dispozitivul încearcă să utilizeze clasificarea mesajelor care a fost
utilizată pentru ultimul mesaj.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
3. Modificaţi câmpul Codificare implicită.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea dimensiunii indicatoarelor PGP din mesaje

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Modificaţi câmpul Pictograme vizualizare mesaj.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea algoritmilor de criptare pentru mesajele protejate prin PGP

Dacă un mesaj are mai mulţi destinatari, dispozitivul BlackBerry® utilizează primul algoritm de criptare selectat din
listă, despre care se ştie că este acceptat de toţi destinatarii.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Bifaţi caseta de validare din dreptul unuia sau mai multor algoritmi de criptare.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Dezactivarea solicitării afişate înaintea trunchierii unui mesaj protejat prin PGP

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

Ghidul utilizatorului

Mesaje

110

background image

2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Trimitere oricum sau Mai multe Toate şi trimitere.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a activa din nou solicitarea, schimbaţi câmpul Mod de trunchiere a mesajelor la Solicitare utilizator.

Dezactivarea solicitării afişate când utilizaţi o cheie PGP care nu este recomandată
pentru utilizare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > PGP.
3. Debifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu cheile mele PGP.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a activa din nou solicitarea, bifaţi caseta de validare Avertisment referitor la problemele cu cheile mele
PGP
.

Depanare: mesaje protejate prin PGP

Anumite opţiuni pentru semnare şi criptare nu sunt disponibile pe dispozitiv

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Pentru contul de e-mail pe care îl utilizaţi, verificaţi acceptarea tuturor opţiunilor de semnare şi criptare.
• Dacă utilizaţi clasificări ale mesajelor, verificaţi dacă clasificarea mesajelor acceptă opţiunile de semnare sau

criptare pe care le doriţi. Încercaţi să utilizaţi altă clasificare a mesajelor.

Nu pot deschide un ataşament dintr-un mesaj criptat

Este posibil ca informaţiile ataşamentului să nu fie disponibile pe serverul BlackBerry® Enterprise Server,
administratorul să fi setat opţiuni care să împiedice deschiderea ataşamentelor din mesajele criptate sau să fi
recepţionat mesajul de la un cont de e-mail care nu acceptă ataşamente în mesajele criptate.

Nu puteţi deschide un ataşament dintr-un mesaj protejat prin PGP®, care a fost criptat utilizând formatul OpenPGP
de un client IBM® Lotus Notes® care lucrează cu PGP® Desktop Professional sau care a fost criptat de serverul
PGP® Universal Server.