BlackBerry Bold 9650 - Notificare legală

background image

Notificare legală

©2011 Research In Motion Limited. Toate drepturile rezervate. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® şi mărcile
comerciale corelate, numele şi siglele sunt proprietatea Research In Motion Limited şi sunt înregistrate şi/sau
utilizate în SUA şi diferite ţări din întreaga lume.

iTunes este marcă comercială a Apple Inc. Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth SIG. DataViz, Documents
To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go şi Word to Go sunt mărci comerciale ale DataViz, Inc. UMTS este marcă
comercială a European Telecommunications Standard Institute. Gears şi Google Mail sunt mărci comerciale ale
Google Inc. GSM şi Global System for Mobile Communications sunt mărci comerciale ale GSM MOU Association.
IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes şi Lotus Notes sunt mărci comerciale ale International Business Machines
Corporation. JavaScript este marcă comercială a Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live şi
Windows Media sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation. Novell şi GroupWise sunt mărci comerciale ale
Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional şi PGP Universal Server sunt mărci comerciale ale PGP Corporation.
RSA este marcă comercială a RSA Security. vCard este marcă comercială a Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi
Protected Access, Wi-Fi Protected Setup şi WPA sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci
comerciale aparţin proprietarilor respectivi.

Deţinătorii de conţinut utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru
a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software WMDRM pentru
a accesa conţinutul protejat WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, deţinătorii de
conţinut pot solicita Microsoft revocarea capacităţii software-ului de a utiliza WMDRM pentru redarea sau copierea
conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi licenţe pentru conţinut protejat,
sunteţi de acord că Microsoft poate include o listă de revocare cu licenţele. Deţinătorii de conţinut vă pot solicita să
actualizaţi WMDRM pentru a putea accesa conţinutul. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi mai putea accesa conţinutul
care necesită respectivul upgrade.

Porţiuni din BlackBerry® Device Software se află sub licenţa copyright © 2007-2008 The FreeType Project
(

www.freetype.org

). Toate drepturile rezervate.

Această documentaţie, incluzând toate documentaţiile incluse de referinţă în acest document precum documentaţiile
furnizate sau puse la dispoziţie la adresa

www.blackberry.com/go/docs

este oferită sau pusă la dispoziţie "CA

ATARE" şi "CA DISPONIBILĂ", fără nicio condiţie, aprobare sau garanţie de orice fel de către Research In Motion
Limited şi companiile sale afiliate ("RIM") şi RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru erorile tipografice, tehnice sau
alte imprecizii, greşeli sau omisiuni din acest document. Pentru a proteja informaţiile confidenţiale şi de proprietate şi/
sau secretele comerciale ale RIM, este posibil ca acest document să descrie unele aspecte ale tehnologiei RIM în
termeni generali. RIM îşi rezervă dreptul de a modifica periodic informaţiile din acest document; cu toate acestea,
RIM nu se angajează să vă furnizeze modificări, actualizări, îmbunătăţiri sau alte adăugiri pentru acest document,
regulat sau în orice alt mod.

Acest document poate conţine referinţe la informaţii din surse terţe, la componente hardware sau software, produse
sau servicii incluzând componente şi conţinut precum un conţinut protejat de drepturi de autor şi/sau la site-uri Web
ale unor terţi (denumite colectiv "Informaţii de la terţi"). RIM nu controlează şi nu este responsabil pentru niciun
Produs sau serviciu de la terţi, inclusiv, dar fără a se limita la conţinut, acurateţe, conformitatea de drepturi de autor,
compatibilitate, performanţă, exactitate, legalitate, decenţă, legături sau orice alt aspect privind Produsele sau
serviciile de la terţi. Includerea unei referinţe la Produse sau servicii de la terţi în acest document nu implică
aprobarea de către RIM a Produselor şi serviciilor de la terţi sau a terţilor în nici un fel.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

329

background image

EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SUNT INTERZISE DE CĂTRE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., TOATE
CONDIŢIILE, APROBĂRILE, GARANŢIILE SAU REPREZENTĂRILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE,
INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, ORICE CONDIŢII, APROBĂRI, GARANŢII SAU REPREZENTĂRI DE
DURABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME SAU UTILIZAREA, VANDABILITATEA, CALITATEA
VANDABILITĂŢII, RESPECTAREA LEGILOR, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU TITLUL SAU CEEA CE
DECURGE DINTR-UN STATUT SAU UN CURS AL FOLOSIRII SAU AL UTILIZĂRII SAU CORELAT CU
DOCUMENTUL SAU UTILIZAREA SA SAU PERFORMANŢE SAU LIPSA ACESTORA PENTRU ORICE
APLICAŢIE SOFTWARE, HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI
MENŢIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, SUNT EXCLUSE. PUTEŢI AVEA DE ASEMENEA ALTE DREPTURI CARE
VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE STAT SAU PROVINCIE. UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA
SAU LIMITAREA GARANŢIILOR ŞI CONDIŢIILOR IMPLICATE. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, ORICE GARANŢII
SAU CONDIŢII IMPLICATE CORELATE CU DOCUMENTUL ÎN LIMITA ÎN CARE NU POT FI EXCLUSE PRECUM
ESTE STABILIT MAI SUS, DOAR POT FI LIMITATE, SUNT LIMITATE LA NOUĂZECI (90) DE ZILE DE LA DATA
CÂND AŢI OBŢINUT PRIMA DATĂ DOCUMENTUL SAU PRODUSUL CARE ESTE SUBIECTUL CERINŢEI DVS.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ÎN NICIO SITUAŢIE RIM NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE CORELATE CU ACEST DOCUMENT SAU
UTILIZAREA SA SAU PERFORMANŢA SAU LIPSA ACESTEIA PENTRU ORICE APLICAŢIE SOFTWARE,
HARDWARE, SERVICII SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII DE LA TERŢI MENŢIONATE ÎN ACEST
DOCUMENT ÎNCLUZÂND FĂRĂ LIMITAREA VREUNEIA DINTRE URMĂTOARELE DAUNE: DIRECTE,
CAUZATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE ETC. SAU DAUNE AGRAVATE,
DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU A VENITURILOR, EŞECUL DE A REALIZA ECONOMIILE
PLANIFICATE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI SAU
CORUPEREA SAU PIERDEREA DE INFORMAŢII, EŞECUL DE A TRANSMITE SAU A PRIMI ORICE
INFORMAŢII, PROBLEME ASOCIATE CU ORICE APLICAŢII UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU PRODUSELE SAU
SERVICIILE, COSTURI DE RELAXARE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR SAU SERVICIILOR RIM SAU
ORICE PORŢIUNE A ACESTORA SAU A ORICĂROR SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ, COSTUL
BUNURILOR ÎNLOCUITOARE, COSTUL ACOPERIRII, FACILITĂŢILOR ŞI SERVCIILOR, COSTUL CAPITALULUI
SAU ORICARE ALTE PIERDERI FINANCIARE, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU FOST PREVĂZUTE SAU
NEPREVĂZUTE ŞI CHIAR DACĂ RIM A FOST ANUNŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., RIM NU VA AVEA NICIUN FEL DE
OBLIGAŢIE, DATORIE SAURĂSPUNDERE ÎN CONTRACT, PREJUDICII SAU DVS. INCLUZÂND ORICE
RĂSPUNDERE PENTRU NEGLIJENŢĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ.

LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DENEGĂRILE DE RESPONSABILITATE DIN ACEST DOCUMENT SE VOR
APLICA: (A) INDEPENDENT DE NATURA CAUZEI ACŢIUNII, CERERII SAU ACŢIUNII DVS. INCLUZÂND, DAR
NU LIMITAT LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, NEGLIJENŢĂ, PREJUDICII, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU
ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ŞI VA SUPRAVIEŢUI UNEI SAU MAI MULTOR ÎNCĂLCĂRI SAU EŞECUL
SCOPULUI INIŢIAL SAU AL ALTUI REMEDIU CONŢINUT ÎN ACEST DOCUMENT ŞI (B) CĂTRE RIM ŞI
COMPANIILE SALE AFILIATE, SUCCESORILOR LOR, AGENŢILOR, FURNIZORILOR, INCLUZÂND
FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU TIMPI DE ANTENĂ) ŞI DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI CONTRACTANŢII LOR
INDEPENDENŢI RESPECTIVI.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

330

background image

PE LÂNGĂ LIMITĂRILE ŞI EXCLUDERILE STABILITE MAI SUS, ÎN NICIO SITUAŢIE NICIUN DIRECTOR,
ANAGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR, CONTRACTANT INDEPENDENT A COMPANIEI RIM SAU A
ORICĂROR COMPANII AFILIATE ALE RIM NU VOR AVEA NICIO RESPONSABILITATE CARE SĂ DECURGĂ
SAU SĂ FIE CORELATĂ CU ACEST DOCUMENT.

Înainte de a vă abona la, a instala sau a utiliza orice Produs sau serviciu de la un terţ, este responsabilitatea dvs. de
a asigura că furnizorul de servicii pentru timpi de antenă a fost de acord să accepte toate funcţiile lor. Este posibil ca
unii furnizori de servicii pentru timpi de antenă să nu ofere funcţionalitatea de navigare pe Internet cu un abonament
la BlackBerry® Internet Service. Consultaţi furnizorul de servicii pentru disponibilitate, aranjamente de roaming,
planuri de servicii şi funcţii. Instalarea sau utilizarea Produselor sau Serviciilor de la terţi cu produsele şi serviciile ale
companiei RIM pot necesita unul sau mai multe patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte licenţe pentru a
evita încălcarea sau violarea drepturilor terţilor. Dvs. sunteţi singurul responsabil pentru stabilirea utilizării Produselor
şi serviciilor de la terţi şi dacă sunt necesare, în acest caz, licenţe de la terţi. Dacă sunt necesare, sunteţi responsabil
pentru dobândirea lor. Nu ar trebui să instalaţi sau utilizaţi Produse sau servicii de la terţi până când toate licenţele
necesare au fost dobândite. Orice Produse sau servicii de la terţi furnizate împreună cu produsele şi serviciile
companiei RIM sunt oferite ca o comoditate pentru dvs. şi sunt furnizate "CA ATARE" fără condiţii exprese sau
implicate, garanţii, reprezentări sau garanţii de orice fel din partea RIM şi RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate în
legătură cu aceasta. Utilizarea Produselor şi serviciilor de la terţi este reglementată şi depinde de acordul dvs. pentru
condiţiile licenţelor separate şi alte acorduri aplicabile cu terţi, exceptând măsura în care este expres prezentat de o
licenţă sau alt acord cu RIM.

Anumite funcţii prezentate în această documentaţie necesită un o versiune minimă a aplicaţiilor software
BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop şi/sau BlackBerry® Device.

Termenii de utilizare a oricărui produs sau serviciu al companiei RIM sunt stabiliţi într-o licenţă separată sau alt acord
cu RIM aplicabil. NIMIC DIN ACEST DOCUMENT NU ESTE INTENŢIONAT A ÎNLOCUI ORICE ACORDURI SAU
GARANŢII SCRISE EXPRESE, OFERITE DE CĂTRE RIM PENTRU PORŢIUNI ALE ORICĂRUI PRODUS SAU
SERVICIU RIM, ALTELE DECÂT ACEST DOCUMENT.

Licenţă oferită de QUALCOMM Incorporated în baza a cel puţin unuia dintre următoarele patente din Statele Unite şi/
sau a patentelor corespunzătoare din alte ţări:

5.490.165

5.504.773

5.506.865

5.511.073

5.228.054

5.535.239

5.267.261

5.544.196

5.568.483

5.337.338

5.600.754

5.414.796

5.657.420

5.416.797

5.659.569

5.710.784

5.778.338

Copyright (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Toate drepturile rezervate.

Test de performanţă Iperf

Mark Gates

Ajay Tirumala

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

331

background image

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research (Laboratorul Naţional pentru cercetare în reţele aplicate)

National Center for Supercomputing Applications (Centrul Naţional de aplicaţii pentru supercalculatoare)

Universitatea Illinois la Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Se acordă permisiune, gratuit, oricărei persoane care obţine o copie a acestui software (Iperf) şi a fişierelor de
documentaţie asociate ("Software-ul"), să folosească software-ul fără restricţie, inclusiv, dar fără limitare la drepturile
de utilizare, copiere, modificare, includere, publicare, distribuire, sublicenţiere, şi/sau vindere de exemplare ale
software-ului, şi să permită persoanelor cărora li se furnizează software-ul să facă acest lucru, în următoarele
condiţii:

Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii şi
următoarele denegări de responsabilitate.

Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii
şi următoarele denegări de responsabilitate în documentaţia şi/sau materialele distribuite.

Nici numele Universităţii Illinois, NCSA, nici numele contribuabililor nu pot fi utilizate pentru susţinerea sau
promovarea produselor derivate de la acest software fără permisiune prealabilă specifică, în scris.

SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT “CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP
ŞI RESPECTARE A LEGILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE CONTRIBUABILII SAU DEŢINĂTORII DE COPYRIGHT NU ÎŞI
ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO CERINŢĂ, DAUNĂ SAU ALTĂ RESPOSABILITATE, ÎN CONTRACT,
PREJUDICII SAU ALTFEL, CARE DECURGE SAU CARE ESTE CORELATĂ CU SOFTWARE-UL SAU ALTE
UTILIZĂRI ALE SOFTWARE-ULUI.

PCRE este o bibliotecă de funcţii pentru acceptarea expresiilor obişnuite, a căror sintaxă şi semantică sunt foarte
apropiate de sintaxa şi semantica limbii Perl 5.

Aceasta este varianta JavaScriptCore a bibliotecii PCRE. Deşi această bibliotecă a început ca o copie a PCRE,
multe din caracteristicile PCRE au fost eliminate.

Copyright (c) 1997-2005 University of Cambridge. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea şi utilizarea sub formă de sursă şi binară, cu sau fără modificări, sunt permise, cu condiţia să fie
îndeplinite următoarele condiţii:

Redistribuirile codului sursă trebuie să deţină notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această listă de
condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate.

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

332

background image

Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus despre drepturile de autor, această
listă de condiţii şi următoarea denegare de responsabilitate în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate la
distribuire.

Nici numele Universităţii Cambridge, nici numele Apple Inc., nici numele colaboratorilor acestora nu pot fi folosite
pentru susţinerea sau promovarea produselor derivate de la acest software, fără o autorizaţie scrisă prealabilă
specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE CĂTRE DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ŞI COLABORATORI
"CA ATARE" ŞI SE DENEAGĂ RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE ORICE GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU
UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE DEŢINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU COLABORATORII NU
ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE,
SPECIALE, EXEMPLARE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA,
PROCURAREA BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILITĂŢII, DATELOR SAU
PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), ORICARE AR FI CAUZA ŞI RĂSPUNDEREA, FIE ÎN
CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ SAU ALTELE), CARE
DECURG DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ AU FOST ANUNŢAŢI DE POSIBILITATEA
APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Număr model telefon smartphone BlackBerry® Bold™ 9650: RCS71CW sau RCS72CW

Acesta este un dispozitiv activat pentru Wi-Fi®, care se supune restricţiilor de utilizare din unele

state membre ale Comunităţii Europene.

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Marea Britanie

Publicat în Canada

Ghidul utilizatorului

Notificare legală

333