BlackBerry Bold 9650 - Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare

background image

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de
diagnosticare

Dacă setaţi destinatarul implicit, de fiecare dată când trimiteţi un raport de diagnosticare, dispozitivul BlackBerry®
trimite raportul respectivului destinatar. Dacă doriţi să specificaţi destinatarul de fiecare dată când trimiteţi un raport,
nu setaţi destinatarul implicit.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta

> Test de diagnosticare.

4. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

5. Introduceţi informaţiile de contact.
6. Apăsaţi tasta

> Salvare.