BlackBerry Bold 9650 - Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare

background image

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare

303

background image

3. Apăsaţi tasta

> Test de diagnosticare.

4. Evidenţiaţi un raport.
5. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a vizualiza raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Vizualizare raport.
• Pentru a trimite raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Raport e-mail sau Raport PIN.
• Pentru a şterge raportul de diagnosticare, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a şterge toate rapoartele de diagnosticare, faceţi clic pe Ştergere totală.