BlackBerry Bold 9650 - Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento

background image

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento

1. Când creaţi sau modificaţi un contact, o sarcină sau un memento, apăsaţi tasta

> Categorii.

2. Bifaţi caseta de validare din dreptul unei categorii.
3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Sarcini şi mementouri

197

background image

Pentru a elimina o categorie de la un contact, o sarcină sau un memento, debifaţi caseta de validare din dreptul
categoriei.