BlackBerry Bold 9650 - Crearea unei sarcini sau a unui memento

background image

Crearea unei sarcini sau a unui memento

Puteţi crea sarcini în aplicaţiile Sarcini sau Calendar şi puteţi afişa oricare din sarcini în calendar.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar sau, în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma

Sarcini sau pe pictograma MemoPad.

• Pentru a crea o sarcină în aplicaţia Calendar, apăsaţi tasta

> Sarcină nouă. Introduceţi titlul sarcinii şi

completaţi detaliile, precum data scadentă şi recurenţa.

• Pentru a crea o sarcină în aplicaţia Sarcini, faceţi clic pe Adăugare sarcină. Introduceţi titlul sarcinii şi

completaţi detaliile, precum data scadentă şi recurenţa.

• Pentru a crea un memento, faceţi clic pe Memento nou. Introduceţi un titlu şi mementoul.

2. Apăsaţi tasta

> Salvare.