BlackBerry Bold 9650 - Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento

background image

Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Sarcini sau pe pictograma MemoPad.

• Pentru a modifica o sarcină sau un memento, faceţi clic pe acestea. Modificaţi informaţiile referitoare la

sarcină sau la memento. Apăsaţi tasta

> Salvare.

• Pentru a şterge o sarcină sau un memento, evidenţiaţi-le. Apăsaţi tasta

> Ştergere.