BlackBerry Bold 9650 - Depanare: securitate

background image

Depanare: securitate

Nu pot descărca un certificat

Dacă aţi schimbat tipul conexiunii utilizate de dispozitivul BlackBerry® pentru a se conecta la serverul LDAP sau
DSML, încercaţi să comutaţi la tipul de conexiune implicit.

Nu pot debloca dispozitivul utilizând cardul meu inteligent

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă în cititorul de carduri inteligente este introdus cardul inteligent corect.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul inteligent în cititorul de carduri inteligente.
• Verificaţi dacă aţi introdus corect parola cardului inteligent. Această parolă ar fi trebuit să o primiţi atunci când

aţi primit cardul inteligent.

• Dacă utilizaţi un certificat pentru a autentifica cardul inteligent, asiguraţi-vă că certificatul nu este revocat sau

expirat.

Dispozitivul îmi solicită efectuarea unui apel de urgenţă când introduc
o parolă

Dacă parola dispozitivului BlackBerry® conţine o combinaţie de litere care corespunde unui număr de acces de
urgenţă, este posibil ca dispozitivul să vă solicite efectuarea unui apel de urgenţă atunci când introduceţi parola.
Pentru a continua introducerea parolei dispozitivului, apăsaţi tasta Ieşire.

Ghidul utilizatorului

Securitate

302

background image

Registrele de servicii şi rapoartele de

diagnosticare

Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de
servicii

Furnizorul dvs. de servicii wireless sau administratorul pot trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.
BlackBerry® prin reţeaua wireless pentru a adăuga un serviciu sau o aplicaţie suplimentare dispozitivului dvs.

În cazul în care contul dvs. de e-mail utilizează BlackBerry® Enterprise Server, puteţi, de asemenea, primi registrele
de servicii pe dispozitivul dvs. prin BlackBerry® Desktop Software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Asistenţa din BlackBerry Desktop Software.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Registru de servicii.
3. Evidenţiaţi un registru de servicii.
4. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a accepta un registru de servicii, faceţi clic pe Acceptare.
• Pentru a şterge un registru de servicii, faceţi clic pe Ştergere.
• Pentru a restaura un registru de servicii, faceţi clic pe Anulare ştergere.

Rularea unui raport de diagnosticare

Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea wireless sau nu puteţi accesa servicii precum serviciul de e-mail, furnizorul de
servicii wireless sau administratorul vă pot solicita să rulaţi şi să trimiteţi un raport de diagnosticare. Furnizorul de
servicii wireless sau administratorul poate utiliza raportul pentru a vă ajuta să depanaţi problema.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.
3. Apăsaţi tasta

> Test de diagnosticare.

4. Apăsaţi tasta

> Rulare.

Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de
diagnosticare

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Reţele şi conexiuni > Reţea mobilă.

Ghidul utilizatorului