BlackBerry Bold 9650 - Apelarea fixă şi apelarea inteligentă

background image

Apelarea fixă şi apelarea inteligentă

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.

Despre apelarea fixă

Dacă activaţi apelarea fixă, puteţi efectua apeluri numai către contactele care apar în lista de apelare fixă şi către
numerele oficiale de acces de urgenţă (de exemplu 911 sau 112).

Dacă planul dvs. de servicii wireless include mesagerie text, puteţi, de asemenea, să trimiteţi mesaje text contactelor
care apar în lista de apelare fixă.

Pentru a utiliza apelarea fixă, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest serviciu
şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless,
este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Activarea apelării fixe

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de
servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru
cartela SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Listă de telefon FDN.

3. Apăsaţi tasta

> Activare mod FDN.

4. Introduceţi codul PIN2.
5. Apăsaţi tasta de pe tastatură.

Pentru a dezactiva apelarea fixă, apăsaţi tasta

> Dezactivare mod FDN.

Informaţii înrudite

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 59

Ghidul utilizatorului

Telefon

50

background image

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui contact din lista de
apelare fixă

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM pentru acest
serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cartela SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Listă de telefon FDN.

• Pentru a adăuga un contact, apăsaţi tasta

> Nou. Introduceţi codul PIN2. Apăsaţi tasta

. Introduceţi

numele şi numărul de telefon.

• Pentru a modifica un contact, apăsaţi tasta

> Editare. Modificaţi informaţiile de contact.

• Pentru a şterge un contact, evidenţiaţi respectivul contact. Apăsaţi tasta

> Ştergere.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Despre apelarea inteligentă

Prin caracteristica de apelare inteligentă puteţi seta un prefix de ţară şi zonal implicit pentru numerele de telefon,
astfel încât nu trebuie să apelaţi prefixele de ţară şi zonal când efectuaţi un apel decât dacă prefixul de ţară sau
zonal este diferit de prefixele implicite setate de dvs. Anumite prefixe de ţară nu sunt acceptate de caracteristica de
apelare inteligentă.

De asemenea, în opţiunile de apelare inteligentă puteţi specifica numărul de telefon principal al unei organizaţii pe
care o apelaţi frecvent, pentru a putea apela rapid un contact din organizaţia respectivă, apelând doar interiorul
contactului. Dacă adăugaţi contacte din organizaţia respectivă în lista dvs. de contacte, când adăugaţi numerele de
telefon ale acestora, în loc să introduceţi numărul principal al organizaţiei, puteţi introduce doar interiorul.

Informaţii înrudite

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri, 59

Setarea prefixelor de ţară şi zonale implicite

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Apelare inteligentă.

3. Setaţi câmpurile Prefix de ţară şi Prefix [zonal].
4. Dacă este necesar, setaţi câmpurile Prefix de ţară local şi Cifre apel internaţional.
5. În câmpul Lungime număr naţional, setaţi lungimea implicită a numerelor de telefon din ţara dvs.
6. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Notă: Când determinaţi lungimea implicită a numerelor de telefon, includeţi prefixul zonal şi numărul local, dar nu
includeţi prefixul de ţară sau prefixul pentru apelare naţională directă.

Ghidul utilizatorului

Telefon

51

background image

Setarea opţiunilor pentru apelarea interioarelor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Apelare inteligentă.

3. În câmpul Număr, introduceţi principalul număr de telefon al unei organizaţii.
4. În câmpul Aşteptare, setaţi perioada de timp înainte ca dispozitivul BlackBerry® să apeleze un interior.
5. În câmpul Lungime interior, setaţi lungimea implicită a interioarelor.
6. Apăsaţi tasta

> Salvare.