BlackBerry Bold 9650 - Dezactivarea sunetului dispozitivului

background image

Dezactivarea sunetului dispozitivului

1. Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Profiluri sunet şi alarmă.
2. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a primi alerte numai prin intermediul LED-ului intermitent, faceţi clic pe Silenţios.
• Pentru a primi alerte numai prin vibraţii, faceţi clic pe Doar vibraţie.
• Pentru a dezactiva toate alertele, inclusiv alertele de contact, faceţi clic pe Toate alertele oprite.

Ghidul utilizatorului

Tonuri de apel, sunete şi alerte

154

background image

Când se aude un ton de apel, un memento sau o alertă, dacă este disponibilă, apăsaţi tasta

din partea

superioară a dispozitivului BlackBerry®.

Informaţii înrudite

Oprirea sunetului alarmei, 191