Hỗ trợ BlackBerry Bold 9650

background image

BlackBerry Bold 9650
Smartphone

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phiên bản: 6.0

Để tìm hướng dẫn sử dụng mới nhất, vui lòng tới trang web
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0131080132-041

background image

Nhận xét

Trợ giúp Nhanh..............................................................................................................................................................................

9

10 Điều muốn biết nhất..................................................................................................................................................................

9

Tìm hiểu về chiếc điện thoại thông minh của bạn..........................................................................................................................

13

Mẹo.................................................................................................................................................................................................

20

Biến điện thoại trở thành của riêng bạn.........................................................................................................................................

26

Phím tắt..........................................................................................................................................................................................

33

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

33

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

33

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

34

Phím tắt nhập văn bản...................................................................................................................................................................

35

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

36

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

37

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

38

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

39

Gỡ rối: Phím tắt..............................................................................................................................................................................

39

Điện thoại.......................................................................................................................................................................................

40

Những thông tin cơ bản về điện thoại............................................................................................................................................

40

Cuộc gọi khẩn cấp..........................................................................................................................................................................

43

Âm lượng........................................................................................................................................................................................

43

Thư thoại........................................................................................................................................................................................

44

Quay số nhanh...............................................................................................................................................................................

46

Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi................................................................................................................................................

46

Quay số ấn định và quay số thông minh........................................................................................................................................

48

Cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................................

50

Nhật ký cuộc gọi.............................................................................................................................................................................

52

Nhiều số điện thoại.........................................................................................................................................................................

53

Tùy chọn điện thoại........................................................................................................................................................................

54

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

56

Gỡ rối: Điện thoại...........................................................................................................................................................................

57

Lệnh thoại.......................................................................................................................................................................................

60

Thực hiện một thao tác bằng lệnh thoại.........................................................................................................................................

60

Lệnh thoại khả dụng.......................................................................................................................................................................

60

Thay đổi ngôn ngữ cho lệnh thoại..................................................................................................................................................

61

Tắt danh sách lựa chọn cho lệnh thoại..........................................................................................................................................

61

Thay đổi các tùy chọn cho lời nhắc thoại.......................................................................................................................................

61

Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói........................................................................................................................................

62

Gỡ rối: Quay số bằng giọng nói.....................................................................................................................................................

62

background image

Tin nhắn..........................................................................................................................................................................................

63

Email...............................................................................................................................................................................................

63

Tin nhắn PIN...................................................................................................................................................................................

79

Tin nhắn văn bản............................................................................................................................................................................

84

Tùy Chọn Bảo Mật cho tin nhắn.....................................................................................................................................................

92

Phần Đính Kèm..............................................................................................................................................................................

93

Tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME................................................................................................................................................

96

Tin nhắn được mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes..................................................................................................................

102

PGP tin nhắn được bảo vệ bởi.......................................................................................................................................................

103

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

109

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

110

Gỡ rối: Tin nhắn.............................................................................................................................................................................

111

Tập tin.............................................................................................................................................................................................

117

Thông tin cơ bản về tập tin.............................................................................................................................................................

117

Quản lý tập tin và phần đính kèm...................................................................................................................................................

119

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

122

Gỡ rối: Phần đính kèm...................................................................................................................................................................

123

Media..............................................................................................................................................................................................

124

Nhạc...............................................................................................................................................................................................

124

Podcast...........................................................................................................................................................................................

127

Video..............................................................................................................................................................................................

129

Máy quay........................................................................................................................................................................................

131

Máy ảnh..........................................................................................................................................................................................

132

Ảnh.................................................................................................................................................................................................

134

Ghi chú thoại..................................................................................................................................................................................

136

Nhạc Chuông..................................................................................................................................................................................

138

Lưu trữ media.................................................................................................................................................................................

139

Chuyển và tải về các tập tin media.................................................................................................................................................

142

Các định dạng tập tin video và âm thanh được hỗ trợ...................................................................................................................

144

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

145

Gỡ rối: Media..................................................................................................................................................................................

146

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.............................................................................................................................................

149

Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo........................................................................................................................

149

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở........................................................................................................................

149

Thêm cấu hình tùy chỉnh................................................................................................................................................................

150

Thêm một cảnh báo số liên lạc.......................................................................................................................................................

150

Tắt tiếng điện thoại.........................................................................................................................................................................

150

Đèn LED nhấp nháy.......................................................................................................................................................................

151

background image

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

151

Bật âm thanh sự kiện.....................................................................................................................................................................

152

Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.................................................................................................................................

152

Trình Duyệt.....................................................................................................................................................................................

153

Những thông tin cơ bản về trình duyệt...........................................................................................................................................

153

Chỉ mục trình duyệt........................................................................................................................................................................

156

Nguồn cấp dữ liệu RSS..................................................................................................................................................................

158

Tùy chọn trình duyệt.......................................................................................................................................................................

158

Bảo mật trình duyệt........................................................................................................................................................................

161

Tin nhắn phát rộng của trình duyệt.................................................................................................................................................

162

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

163

Gỡ rối: Trình Duyệt.........................................................................................................................................................................

164

Lịch.................................................................................................................................................................................................

166

Thông tin cơ bản về lịch.................................................................................................................................................................

166

Cuộc họp........................................................................................................................................................................................

167

Cuộc họp cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................

170

Đồng bộ hóa lịch.............................................................................................................................................................................

171

Tùy chọn lịch..................................................................................................................................................................................

173

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

175

Gỡ rối: Lịch.....................................................................................................................................................................................

175

Danh bạ..........................................................................................................................................................................................

178

Thông tin cơ bản về số liên lạc.......................................................................................................................................................

178

Tùy chỉnh các số liên lạc................................................................................................................................................................

179

Đồng bộ hóa danh bạ.....................................................................................................................................................................

181

Danh sách phân phối cá nhân........................................................................................................................................................

183

Nhiều danh sách địa chỉ liên hệ......................................................................................................................................................

184

Các tùy chọn danh sách địa chỉ liên hệ..........................................................................................................................................

184

Gỡ rối: Danh bạ..............................................................................................................................................................................

185

Đồng hồ..........................................................................................................................................................................................

187

Cài ngày giờ...................................................................................................................................................................................

187

Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại đang sạc..............................................................................................

187

Thay đổi mặt đồng hồ.....................................................................................................................................................................

187

Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ.............................................................................................................................................

188

Bật báo thức...................................................................................................................................................................................

188

Tắt tiếng báo thức..........................................................................................................................................................................

188

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

188

Bật chế độ đồng hồ bên giường.....................................................................................................................................................

189

Cài tùy chọn cho chế độ đồng hồ cạnh giường..............................................................................................................................

189

background image

Sử dụng đồng hồ bấm giờ..............................................................................................................................................................

189

Sử dụng bộ đếm giờ.......................................................................................................................................................................

189

Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ.............................................................................................................................................

190

Gỡ rối: Đồng hồ..............................................................................................................................................................................

190

Tác vụ và ghi nhớ...........................................................................................................................................................................

191

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

191

Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

191

Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ...................................................................................................................................

191

Thay đổi trạng thái của một tác vụ.................................................................................................................................................

191

Ẩn những tác vụ đã hoàn tất..........................................................................................................................................................

192

Hiển thị tác vụ trong lịch.................................................................................................................................................................

192

Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ......................................................................................................................................................

192

Giới thiệu về danh mục..................................................................................................................................................................

194

Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ......................................................................................................................................

194

Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ..........................................................................................................

195

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập...................................................................................................................

195

Nhập văn bản.................................................................................................................................................................................

196

Thông tin cơ bản về nhập văn bản.................................................................................................................................................

196

Phương pháp nhập văn bản...........................................................................................................................................................

197

Tùy chọn nhập văn bản..................................................................................................................................................................

197

Kiểm tra chính tả............................................................................................................................................................................

198

Từ điển tùy chỉnh............................................................................................................................................................................

199

Gõ Tắt.............................................................................................................................................................................................

200

Phím tắt nhập văn bản...................................................................................................................................................................

201

Gỡ rối: Nhập văn bản.....................................................................................................................................................................

202

Bàn phím........................................................................................................................................................................................

203

Gán ứng dụng cho một phím Tiện Dụng........................................................................................................................................

203

Thay đổi ký hiệu tiền tệ mặc định...................................................................................................................................................

203

Cài tốc độ con trỏ...........................................................................................................................................................................

203

Bật âm bấm phím...........................................................................................................................................................................

203

Cài độ nhạy của bảng cảm ứng.....................................................................................................................................................

204

Tắt âm bảng cảm ứng....................................................................................................................................................................

204

Gỡ rối: Bàn phím............................................................................................................................................................................

204

Ngôn ngữ........................................................................................................................................................................................

205

Giới thiệu về các ngôn ngữ nhập văn bản.....................................................................................................................................

205

Thay đổi ngôn ngữ.........................................................................................................................................................................

205

Sử dụng phím tắt để chuyển giữa các ngôn ngữ nhập văn bản khi bạn nhập văn bản.................................................................

205

Thêm ngôn ngữ hiển thị.................................................................................................................................................................

206

background image

Xóa ngôn ngữ.................................................................................................................................................................................

206

Gỡ rối: Ngôn ngữ...........................................................................................................................................................................

206

Hiển thị màn hình...........................................................................................................................................................................

207

Cài tùy chọn cho đèn nền...............................................................................................................................................................

207

Sử dụng ảnh làm hình nền của điện thoại.....................................................................................................................................

207

Thay đổi phông chữ màn hình.......................................................................................................................................................

207

Sắp xếp các ứng dụng trên Màn hình chính..................................................................................................................................

208

Thêm tin nhắn xuất hiện khi điện thoại bị khóa..............................................................................................................................

209

Sử dụng màu xám hoặc tương phản nghịch cho màn hình hiển thị..............................................................................................

209

Bật thông báo đèn LED nhấp nháy cho trình trạng phủ sóng của mạng không dây......................................................................

209

Chủ đề............................................................................................................................................................................................

210

Gỡ rối: Hiển thị...............................................................................................................................................................................

210

Công nghệ GPS.............................................................................................................................................................................

212

Giới thiệu về công nghệ GPS.........................................................................................................................................................

212

Bật công nghệ GPS........................................................................................................................................................................

212

Cài bộ nhận GPS để bạn sử dụng theo dõi di chuyển của mình...................................................................................................

213

Nhận vị trí GPS của bạn.................................................................................................................................................................

213

Ngăn không cho người khác theo dõi vị trí của bạn.......................................................................................................................

213

Tắt hỗ trợ vị trí................................................................................................................................................................................

213

Gỡ rối: Công nghệ GPS.................................................................................................................................................................

214

Bản đồ............................................................................................................................................................................................

215

Những thông tin cơ bản về bản đồ.................................................................................................................................................

215

Tùy chọn bản đồ.............................................................................................................................................................................

218

Phím tắt bản đồ..............................................................................................................................................................................

218

Gỡ rối: Bản đồ................................................................................................................................................................................

219

Ứng dụng.......................................................................................................................................................................................

220

Giới thiệu về đa nhiệm...................................................................................................................................................................

220

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác.........................................................................................

220

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền...................................................................................................................................

220

Giới thiệu về thêm ứng dụng..........................................................................................................................................................

221

Giới thiệu về kết nối mạng xã hội...................................................................................................................................................

222

Giới thiệu về ứng dụng nhắn tin trò chuyện...................................................................................................................................

222

Yêu cầu mật khẩu điện thoại trước khi thêm ứng dụng.................................................................................................................

222

Xóa một ứng dụng..........................................................................................................................................................................

223

Xem các đặc tính cho một ứng dụng.............................................................................................................................................

223

Xem kích cỡ của cơ sở dữ liệu của một ứng dụng........................................................................................................................

223

Gỡ rối: Ứng dụng...........................................................................................................................................................................

223

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

224

Giới thiệu về cập nhật BlackBerry Device Software.......................................................................................................................

224

Cập nhật BlackBerry Device Software từ một trang web...............................................................................................................

225

Cập nhật BlackBerry Device Software bằng BlackBerry Desktop Software...................................................................................

225

Gỡ rối: BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................

226

Quản Lý Kết Nối.............................................................................................................................................................................

227

Thông tin cơ bản về Quản lý Kết nối..............................................................................................................................................

227

Mạng di động..................................................................................................................................................................................

229

Công nghệ Wi-Fi.............................................................................................................................................................................

234

Công nghệ Bluetooth......................................................................................................................................................................

241

Nguồn và pin..................................................................................................................................................................................

249

Tắt điện thoại..................................................................................................................................................................................

249

Cài điện thoại tự động bật và tắt....................................................................................................................................................

249

Cài lại điện thoại.............................................................................................................................................................................

249

Kiểm tra mức điện của pin..............................................................................................................................................................

249

Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin.........................................................................................................................................................

249

Bộ nhớ và thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

251

Giới thiệu về thẻ nhớ......................................................................................................................................................................

251

Các thẻ nhớ được hỗ trợ................................................................................................................................................................

251

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn...........................................................................................................

251

Tắt hỗ trợ thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

251

Sửa tập tin lưu trên thẻ nhớ hoặc trên điện thoại...........................................................................................................................

251

Giới thiệu về nén............................................................................................................................................................................

252

Giới thiệu về mã hóa tập tin...........................................................................................................................................................

252

Bật mã hóa.....................................................................................................................................................................................

252

Mẹo: Giải phóng và tiết kiệm bộ nhớ còn trống..............................................................................................................................

253

Gỡ rối: Thẻ nhớ và lưu trữ.............................................................................................................................................................

254

Tìm kiếm.........................................................................................................................................................................................

255

Tìm kiếm một mục..........................................................................................................................................................................

255

Đặt loại mục được bao gồm trong tìm kiếm...................................................................................................................................

255

Tìm kiếm thư..................................................................................................................................................................................

255

Tiêu chí tìm kiếm thư......................................................................................................................................................................

256

Làm nhiều hơn với kết quả tìm kiếm thư........................................................................................................................................

256

Tìm kiếm văn bản trong một tin nhắn, trong một tập tin, hoặc trên một trang web........................................................................

257

Xem, thay đổi, hoặc xóa kết quả tìm kiếm đã được lưu.................................................................................................................

257

Tìm kiếm các số liên lạc trong danh bạ của tổ chức của bạn........................................................................................................

257

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

258

background image

Thẻ SIM..........................................................................................................................................................................................

259

Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM........................................................................................................................................................

259

Thêm số liên lạc vào thẻ SIM.........................................................................................................................................................

259

Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ liên hệ...............................................................................................

259

Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM......................................................................................................

260

Thay đổi hoặc xóa số liên hệ trên thẻ SIM.....................................................................................................................................

260

Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM.................................................................................................................................................

260

Thay đổi tên hiển thị cho một số điện thoại....................................................................................................................................

260

Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM........................................................................................................................................................

261

Bảo vệ thẻ SIM bằng mã PIN.........................................................................................................................................................

261

Thay đổi mã PIN thẻ SIM...............................................................................................................................................................

261

Bảo mật..........................................................................................................................................................................................

262

Thông tin cơ bản về bảo mật..........................................................................................................................................................

262

Trình giữ mật khẩu.........................................................................................................................................................................

264

Mã hóa............................................................................................................................................................................................

266

Dọn bộ nhớ.....................................................................................................................................................................................

268

Chứng chỉ.......................................................................................................................................................................................

269

Khóa PGP.......................................................................................................................................................................................

276

Máy chủ chứng chỉ.........................................................................................................................................................................

281

Lưu trữ khóa...................................................................................................................................................................................

283

Thẻ thông minh...............................................................................................................................................................................

285

Cài đặt VPN....................................................................................................................................................................................

289

Xác minh phần mềm bảo mật theo cách thủ công.........................................................................................................................

290

Kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba..............................................................................................................................................

291

Gỡ rối: Bảo mật..............................................................................................................................................................................

294

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................................................

295

Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ...................................................................................................................................

295

Chạy báo cáo chẩn đoán................................................................................................................................................................

295

Xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................................

295

Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................

296

Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................

296

Xem số phiên bản của BlackBerry Device Software trên điện thoại của bạn................................................................................

296

Đồng bộ hóa...................................................................................................................................................................................

297

Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu..................................................................................................................................................

297

Hòa hợp email qua mạng không dây.............................................................................................................................................

297

Xóa email trên điện thoại và trong ứng dụng email trên máy tính..................................................................................................

298

Đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp qua mạng không dây.......................................................................................................................

298

Giới thiệu về xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...................................................................................................................................

298

Quản lý xung đột hòa hợp email....................................................................................................................................................

299

background image

Quản lý xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...........................................................................................................................................

299

Giới thiệu về sao lưu và khôi phục dữ liệu.....................................................................................................................................

299

Dọn sạch thư mục những mục đã xóa trên máy tính từ điện thoại của bạn..................................................................................

300

Gỡ rối: Đồng bộ hóa.......................................................................................................................................................................

300

Tùy chọn truy cập...........................................................................................................................................................................

302

Giới thiệu về các tùy chọn truy cập................................................................................................................................................

302

Tùy chọn truy cập màn hình...........................................................................................................................................................

302

Tuỳ chọn truy cập điện thoại và âm thanh......................................................................................................................................

303

Tuỳ chọn truy cập nhập văn bản....................................................................................................................................................

305

Máy tính..........................................................................................................................................................................................

307

Sử dụng máy tính...........................................................................................................................................................................

307

Chuyển đổi hệ đo lường.................................................................................................................................................................

307

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

308

Giới thiệu về BrickBreaker..............................................................................................................................................................

308

Đầu Đạn BrickBreaker....................................................................................................................................................................

308

Ghi điểm trong BrickBreaker..........................................................................................................................................................

309

Chơi BrickBreaker..........................................................................................................................................................................

309

Điều chỉnh âm lượng......................................................................................................................................................................

309

Đặt tốc độ gậy................................................................................................................................................................................

310

Trò chơi Word Mole........................................................................................................................................................................

311

Thông tin cơ bản về trò chơi Word Mole........................................................................................................................................

311

Trò chơi một người chơi.................................................................................................................................................................

312

Trò chơi nhiều người chơi..............................................................................................................................................................

313

Gỡ rối: trò chơi Word Mole.............................................................................................................................................................

314

Bảng chú giải..................................................................................................................................................................................

315

Thông báo pháp lý..........................................................................................................................................................................

320