BlackBerry Bold 9650 - Bật báo thức

background image

Bật báo thức

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Cài Báo thức.

3. Trên bảng cảm ứng, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống để chọn Bật hoặc Các ngày trong tuần.
4. Nhấp vào bảng cảm ứng.

Ở phía trên cùng của Màn hình chính, một chỉ báo đồng hồ sẽ hiển thị.

Để cài các báo thức bổ sung hoặc để cài báo thức cho những ngày nhất định trong tuần, bạn có thể lập lịch báo
thức qua ứng dụng Lịch.

Các chủ đề liên quan

Tắt điện thoại, 249