BlackBerry Bold 9650 - Cài ngày giờ

background image

Cài ngày giờ

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Cài Thời gian.

• Để lấy ngày và giờ tự động từ mạng không dây, hãy thay đổi trường Cập Nhật Thời Gian thành Tự động.

Xin lưu ý rằng bạn phải kết nối với mạng không dây.

• Để cài ngày và giờ theo cách thủ công, hãy thay đổi trường Cập Nhật Thời Gian thành Thủ công. Nhấp

trường Cài Thời Gian hoặc Cài Ngày. Thay đổi thời gian hoặc ngày. Bấm Ok.

3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để được nhắc nhở khi điện thoại phát hiện thấy múi giờ mới, hãy đổi trường Tự Động Cập Nhật Múi Giờ

thành Nhắc.

• Để cài điện thoại tự động cập nhật múi giờ khi phát hiện thấy múi giờ mới, hãy đổi trường Tự Động Cập

Nhật Múi Giờ thành Bật.

4. Bấm phím

> Lưu.

Các chủ đề liên quan

Thời gian trên điện thoại của tôi không chính xác, 190