BlackBerry Bold 9650 - Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ

background image

Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ

Bạn có thể hiển thị hai múi giờ trên đồng hồ. Ví dụ, nếu bạn đến một múi giờ khác, bạn có thể hiển thị thời gian vị trí
hiện tại của mình và thời gian tại múi giờ quê nhà của bạn.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Thay đổi trường Múi Giờ Quê Nhà.
4. Bấm phím

> Lưu.

Các chủ đề liên quan

Thời gian trên điện thoại của tôi không chính xác, 190