BlackBerry Bold 9650 - Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại đang sạc

background image

Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại
đang sạc

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Thay đổi trường Khi Sạc.
4. Bấm phím

> Lưu.