BlackBerry Bold 9650 - Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ

background image

Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Trong mục Bộ Đếm Giờ Ngược, hãy thay đổi các trường Âm Bộ Hẹn Giờ, Âm lượng hoặc Rung.
4. Bấm phím

> Lưu.