BlackBerry Bold 9650 - Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu

background image

Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu

Tính năng đồng bộ hóa dữ liệu không dây được thiết kế để đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp (danh bạ, mục nhập lịch,
tác vụ và ghi nhớ) giữa điện thoại thông minh BlackBerry® của người đăng ký và ứng dụng email trên máy tính của
họ qua mạng không dây.

Tính năng hòa hợp email không dây được thiết kế để hòa hợp các email giữa điện thoại thông minh của người đăng
ký và ứng dụng email trên máy tính của họ qua mạng không dây. Khi người đăng ký phân loại hoặc xóa các email
trên điện thoại thông minh của họ, các email này sẽ được phân loại hoặc xóa trong ứng dụng email của họ. Tương
tự như vậy, bất kỳ thay đổi nào họ thực hiện đối với email trong ứng dụng email trên máy tính của họ sẽ được phản
ánh trên điện thoại thông minh.

Trong một số trường hợp hiếm khi xảy ra, nếu điện thoại thông minh không nhận ra các trường trong một số liên lạc,
mục nhập lịch, hoặc tài khoản email, một số dữ liệu hoặc email sẽ không thể được đồng bộ hóa hoặc hòa hợp
được.

Nếu tính năng đồng bộ hóa dữ liệu không dây hoặc hòa hợp email không dây không khả dụng trên điện thoại thông
minh hoặc nếu người đăng ký đã tắt những tính năng này, người đăng ký có thể sử dụng công cụ đồng bộ hóa của
BlackBerry® Desktop Software để đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp và email của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem
mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi
bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một bản sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ
liệu trên điện thoại nếu điện thoại của bạn bị mất, mất cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.