BlackBerry Bold 9650 - Những thông tin cơ bản về điện thoại

background image

Những thông tin cơ bản về điện thoại

Tìm số điện thoại của bạn

Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để xem số điện thoại hoạt động của bạn, từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

• Nếu bạn có nhiều số điện thoại được kết hợp với điện thoại BlackBerry® của mình, để xem danh sách số

điện thoại của bạn, từ Màn hình chính, hãy bấm phím

. Nếu gói dịch vụ không dây của bạn hỗ trợ nhắn

tin văn bản, số điện thoại đầu tiên trong danh sách sẽ là số điện thoại mà bạn sử dụng để gửi và nhận tin
nhắn văn bản.

Các chủ đề liên quan

Giới thiệu về nhiều số điện thoại, 53
Số điện thoại của tôi hiển thị là Không xác định trong ứng dụng Điện thoại, 57

Thực hiện cuộc gọi

1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Nếu điện thoại BlackBerry® không khóa, hãy bấm phím

.

• Nếu điện thoại của bạn bị khóa và bạn không muốn mở khóa, hãy bấm phím

> Thực hiện Cuộc gọi.

2. Nhập số điện thoại hoặc tên một số liên lạc.
3. Bấm phím

.

Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím

.

Các chủ đề liên quan

Thêm tạm dừng hoặc chờ cho một số điện thoại, 178
Lệnh thoại khả dụng, 60
Bật quay số từ Màn hình khóa, 54
Tôi không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi, 57

Trả lời cuộc gọi

Bấm phím

.

Để kết thúc cuộc gọi, bấm phím

.

Các chủ đề liên quan

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở, 9
Tôi không thể nhận hoặc thực hiện cuộc gọi, 57

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

40

background image

Trả lời cuộc gọi thứ hai

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
Trong khi gọi, hãy bấm phím

.

• Để trả lời cuộc gọi đến và đưa cuộc gọi hiện tại vào chế độ tạm giữ, hãy nhấp vào Trả lời - Giữ Cuộc gọi

Hiện tại.

• Để trả lời cuộc gọi đến và kết thúc cuộc gọi hiện tại, hãy nhấp vào Trả lời - Ngắt kết nối Cuộc gọi Hiện tại.

Để quay trở lại cuộc gọi đầu tiên, hãy bấm phím

> Chuyển đổi hoặc Chuyển nhanh.

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở

Ngoài việc thay đổi âm, bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn cho âm lượng, LED, rung, và thông báo trong khi
đang gọi.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu Hình Âm Thanh và Cảnh Báo.
2. Nhấp Thay đổi Âm Thanh và Cảnh Báo > Âm Thanh cho Cấu Hình Đã Chọn.

• Để thay đổi nhạc chuông, hãy nhấp Điện thoại.
• Để thay đổi thông báo hoặc nhắc nhở, hãy nhấp để mở rộng một mục. Nhấp vào một tùy chọn.

3. Trong trường Nhạc Chuông, Âm Thông báo, hoặc Âm Nhắc nhở, hãy thực hiện một trong những thao tác

sau:

• Nhấp một nhạc chuông.
• Để sử dụng bài hát có sẵn trên điện thoại BlackBerry® hoặc thẻ nhớ, hãy nhấp Tất cả Nhạc. Tìm và nhấp

vào một bài hát.

• Để sử dụng ghi chú thoại mà bạn đã ghi, hãy nhấp Tất cả các Ghi chú Thoại. Tìm và nhấp một ghi chú

thoại.

• Để sử dụng một cảnh báo đã tải sẵn, hãy nhấp Tất cả Cảnh báo. Tìm và nhấp một cảnh báo.

4. Bấm phím

> Lưu.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại của tôi đổ chuông, 58

Tắt tiếng cuộc gọi

Trong khi gọi, hãy bấm phím

ở phía trên cùng của điện thoại.

Để bật tiếng, hãy bấm lại vào phím

.

Giữ cuộc gọi

Nếu điện thoại BlackBerry® của bạn được kết nối với một mạng CDMA, bạn không thể giữ cuộc gọi.
Trong khi gọi, hãy bấm phím

> Giữ.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

41

background image

Để tiếp tục lại cuộc gọi, hãy bấm phím

> Tiếp tục lại.

Bật loa điện thoại

THẬN TRỌNG: Không giữ điện thoại BlackBerry® gần tai khi đang sử dụng loa điện thoại. Làm như vậy có thể gây
tổn hại cho thính giác. Để biết thêm thông tin, hãy xem cuốn sách nhỏ Thông Tin về An Toàn và Sản Phẩm cho điện
thoại của bạn.
, hãy bấm phím trên bàn phím.

Để tắt loa điện thoại, hãy bấm phím thêm lần nữa.

Các chủ đề liên quan

Công nghệ Bluetooth, 241

Quay số máy lẻ

1. Bấm phím X.
2. Nhập số máy lẻ vào.

Quay số sử dụng số hoặc chữ cái

Khi bạn nhập một chữ cái trong một số điện thoại, điện thoại BlackBerry® của bạn sẽ quay số được kết hợp với chữ
cái này trên bàn phím điện thoại thông thường.

Để nhập một số, hãy bấm một phím số.

Để nhập một chữ cái, hãy bấm và giữ phím Alt. Bấm phím chữ cái.

Chuyển giữa các ứng dụng trong khi đang nói chuyện điện thoại

Trong khi gọi, hãy bấm phím

> Chuyển Ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển sang một ứng dụng khác và bạn muốn kết thúc cuộc gọi, hãy bấm phím

.

Giới thiệu về cách sử dụng tai nghe

Bạn có thể mua một bộ tay nghe tùy chọn để sử dụng với điện thoại BlackBerry®.

Nếu bạn sử dụng tai nghe, bạn có thể sử dụng nút tai nghe để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi, hay bật hoặc tắt tính
năng tắt tiếng trong khi gọi. Tùy vào kiểu điện thoại, bạn có thể sử dụng nút tai nghe để thực hiện cuộc gọi bằng
lệnh thoại.

Tùy vào loại tai nghe, bạn cũng có thể sử dụng nút tai nghe để tạm dừng, tiếp tục lại, bỏ qua, hoặc điều chỉnh âm
lượng của các tập tin âm thanh hoặc video.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tai nghe, hãy xem tài liệu đi kèm với tai nghe.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

42